Přihlášená díla 2020

Public Atelier, studio FUUZE

Rekonstrukce a rozšíření ZŠ Vřesovice

Kancelář
Public Atelier
Mírové náměsti 7, Hlučín
www.publicatelier.cz
studio FUUZE
www.fuuze.cz
Autoři
Ing.arch. Jiří Markevič, Ing.arch. Jaroslav Sedlák
Spoluautoři
Ing. Zdeněk Opletal, Ing. Dana Opletalová
Spolupracovníci
Ing.arch Vendula Markevičová, Ph.D., MgA. Radim Lisa
Adresa
Vřesovice u Prostějova
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Potřeba rekonstrukce vyvstala na základě požadavku rozšířit kapacitu školy, zachránit chátrající krovy hospodářských křídel barokního komplexu a upravit neuspokojivý stav jeho vnitřního dvora. Celý soubor vznikal postupně, jeho různé části sloužily různým účelům a dochovaly se v odlišné kvalitě. Stejně tak i rekonstrukce objektu probíhá postupně, dle potřeb obce, finančních prostředků a stavu jednotlivých částí komplexu. Od roku 2013 slouží hlavní objekt fary jako základní škola a v přízemí hospodářských křídel byl zřízen stacionář s kuchyní a jídelnou. Daná různorodost, provozní a technická, se logicky stala hlavním východiskem konceptu rekonstrukce. V návrhu byl kladen důraz na propojení jednotlivých částí tak, aby nebyla potlačena jejich historická hodnota jako komplexu a aby se zde uživatelé školy i stacionáře cítili společně příjemně a svobodně užívali veškeré jeho části. Nově vkládané i původní historické objemy se v souboru vzájemně prolínají, nicméně jsou od sebe jasně rozpoznatelné. Historické části jsou sjednoceny klasickou omítkovou fasádou, červenou střechou z bobrovek a měděnými klempířskými prvky. Jednoduchý kubický tvar, hladký povrch a výrazná barevnost naopak charakterizují části nové. Akcentovány jsou zejména nové vstupy a propojovací krčky, které do komplexu přináší hravost svou barevností a novými možnostmi pohybu. Děti si mohou svobodně volit, který vstup do školy a jakou barvou použijí, kterým směrem se vydají. Sílu danému řešení dodává propojení školy do okruhu v úrovni učeben. Umístěním hlavního provozu školy do patra současně vznikla příležitost zachránit hodnotný barokní krov a využít zasazení souboru do kostelního návrší k zřízení prostorné terasy u učeben. Velkorysému baroknímu komplexu se tímto projektem podařilo vdechnout nový život.
Mapa