Přihlášená díla 2020

studioLIBRE, STATIKA 3 STRUCTURE, ACP Engineering

Rekonstrukce a přestavba sídla společnosti CBL

Kancelář
studioLIBRE
Petrská 1161/24, 110 00 Praha 1 - Nové Město
www.studioLIBRE.cz
STATIKA 3 STRUCTURE
nám. ČSA 39, 676 02 Moravské Budějovice
www.statika3.cz
ACP Engineering
nám. Sv. Trojice 80, 533 61 Choltice
www.acpe.cz
Autoři
Ing. arch. Robert Jelínek, Ing. arch. Jiří Vojtěšek
Spolupracovníci
Ing. Pavel Tesař, Ing. Zbyněk Šrůtek
Adresa
Pardubice
Pardubický kraj
Zahájení projektu
03/2014
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Projekt je příkladem rekonstrukce, upřednostněné před záměrem stávající dům zbourat a nahradit jej kapacitnější novostavbou a to i přesto, že v přípravě projektu byly prověřovány všechny možnosti investičního záměru. Konečně rozhodnutí o rekonstrukci podpořil zejména vztah investora ke stavbě a místu – vzpomínky. Městský blok, jehož je dům součástí je situován jihovýchodně při okraji centra města Pardubic, poblíž řeky Chrudimky. Městský blok tvoří domy dvou měřítek. Později postavené domy ustupují z původní uliční čáry, čímž předurčují novou, objemnější prostorovou regulaci bloku. Třípodlažní objekt je využíván jako firemní sídlo vlastníka se smíšeným provozem technického zázemí v podobě dílen a skladů v přízemí a různých kanceláří v obou vyšších patrech. Výsledek je do jisté míry příkladem rozporu mezi formou a funkcí, jenž se projevuje nesouladem architektonického výrazu vnějšku s funkčně různorodou náplní uvnitř. Hmota nejvyššího podlaží je novou vrstvou, která korunuje historický, dvoupodlažní sokl, čímž spoluutváří nový vzhled objektu. V rámci tvůrčího dialogu bylo zapotřebí vyrovnat se s několika momenty, které dávaly tušit spíše fragmenty řemeslných a materiálových kvalit částí původního objektu. Řešení interiéru je jednotné pro všechna podlaží převážně bílá, do pozadí ustupující kulisa stěn, stropů a kleneb se střídmě laděnou barevností podlah je ve vybraných reprezentačních částech domu akcentována vestavným mobiliářem z dýhy palisandru. Podobu exteriéru tvoří kombinace jemně šedé, směrem do ulice bosáží horizontálně profilované, omítky na zděné hmotě dvoupodlažního soklu s tmavší, „korunou“ nejvyššího podlaží, jehož vnější podobu utváří vertikálně profilovaný černo-hnědý plechový obklad.
English
Mapa