Přihlášená díla 2020

MFA

Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist

Kancelář
MFA
V Úvalu 71/14, Praha
www.mfa-a.cz
Autoři
Ing. arch. Michal Fischer, Ing. arch. Marie Pechová
Adresa
Dolní Břežany
Středočeský kraj
Zahájení projektu
březen 2009
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Projekt představuje rekonstrukci historických staveb na Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist. Rekonstrukcí vznikly prostory pro muzejní expozici, infocentrum, klubovou činnost, biograf, knihovnu a mateřské centrum. Součástí realizace jsou i úpravy okolí na komunitní zahradu. Obec realizací získala prostory pro své společenské aktivity, při kterých se bude místní komunita setkávat napříč generacemi. Důležité místo v projektu má muzejní expozice věnovaná Národní kulturní památce Závist se stereoskopickou virtuální prohlídkou. Přestože budovy nebyly památkově chráněny (nejstarší části z 16. století), přistupovalo se k rekonstrukci s maximální citlivostí. Původní stavební prvky byly zachovány, obnoveny, případně znovu vystavěny - vše s ohledem na maximální jednoduchost řešení a s využitím přírodních materiálů. V rámci stavby byly použity technicky náročné sanační postupy, realizovány repliky původních hambalkových krovů, klenba nad knihovnou byla znovu postavena tradičním postupem. Opěrná stěna na nádvoří kůly a palisádou evokuje opevnění keltského oppida.
English
Mapa