Přihlášená díla 2020

Atelier Tišnovka Brno

Přístavba Katolického gymnázia v Třebíči

Kancelář
Atelier Tišnovka Brno
Tišnovská 145,614 00, Brno
www.tisnovka.cz
Autoři
Ing. arch. Miloš Klement, Ing. arch. Petr Todorov
Spolupracovníci
Ing. arch. Eva Kovářová, Ing. arch. Inka Matoušková, Bc. Eliška Zobačová
Adresa
Třebíč
Kraj Vysočina
Zahájení projektu
2/2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Architektura: Přístavba gymnázia je intervencí do stávajícího areálu školy, který se nalézá v budovách bývalého kapucínského kláštera v Třebíči - Jejkově. Nová budova nahradila jednopodlažní provizorní křídlo bývalých dílen z období totality. Na jižní straně přístavba sleduje směr budov kvadratury, na severní straně vytváří vnitřní nádvoří pro relaxaci a oddych studentů s návazností na venkovní učebnu. Dvoutraktové dispoziční schéma otvírá v 1.NP prosklené respirium do nádvoří, ve 2.NP je chodba orientována do otevřené terasy. Učebny, laboratoře a kabinety jsou řazeny dle konkrétních požadavků školy. Architektura je artikulována jako jednoduchý navazující archetypální tvar se soudobým výrazem a detaily. Konstrukce a technologie: Konstrukce využívá kombinovaný systém nosných keramických stěn, železobetonových sloupů a stropů. Materiály - vápenná omítka, cembritové šablony, vymývané teraco, hliníková okna, šedě lakovaná ocel. Kamenné zídky jsou ze skládané rosické ruly. V interierech je použito světlé broušené teraco a dubové parkety, dveře, průhledy do učeben a vestavěný nábytek jsou z javorového dřeva.
English
Mapa