Přihlášená díla 2020

atelier SAD s.r.o.

Přestavba rodinného domu, Hrusice

Kancelář
atelier SAD s.r.o.
Anenské nám. 211/2, Praha 1, 110 00
www.ateliersad.cz
Autoři
Ing.arch. Martin Kalhous, Ing. Tomáš Kalhous, MgA. Jerry Koza, MgA. Adam Jirkal
Adresa
Hrusice
Zahájení projektu
04/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Nový, zkolaudovaný, ale dosud neobývaný dům si v Hrusicích ke koupi vybral investor s ohledem na příjemnou lokalitu. Zakoupil katalogový dům, plánoval udělat drobné úpravy terénu a interiéru, a s tím také oslovil architekty z ateliéru SAD. Dům vykazoval známky nekoncepčnosti, uspořádání vnitřních prostor bylo vzhledem k zamýšlené funkci poměrně nelogické. Nad vším tím trčela zvláštní, nepochopitelně složitě členitá střecha. Dům svým vzhledem narušoval původní ráz vesnice. V průběhu jednání nad návrhem menších úprav bylo nakonec rozhodnuto o kompletní přestavbě domu právě tak, aby přirozeně zapadal do okolí. Ateliér SAD zajistil realizaci přestavby prostřednictvím vlastní stavební firmy MY76. Půdorys domu je nyní do tvaru písmene T. Garáž byla přestavěna na relaxační místnost se saunou. Vedle domu je zastřešené parkovací stání, zapuštěné do terénu a přirozeně propojující dům s ulicí. Nově bylo vytvořeno zpevněné ohraničení pozemku v podobě nároží z gabionu. Stejný kámen z lokálních zdrojů byl použit i na vydláždění krytého stání a chodníčků kolem domu. Dům je nově obezděný. Téměř v konečné fázi přestavby došlo i na přeměnu střechy z komplikované změti valb a úžlabí na střechu jednoduchou sedlovou s čelními štíty. Dispozice vnitřních prostor je rovněž do T. Velký obývací pokoj je od kuchyně a jídelny částečně prostorově oddělen. Prostor je snadno průchozí, vyznívá jako vzdušný a otevřený. Podlahy jsou v obytných místnostech dubové nebo z travertinu, v technickém podlaží je podlaha betonová. Dominantním prvkem přízemního patra je ostrůvek v kuchyni. Umělecký objekt ze čtyřista let starého dubového dřeva. Díky otevřenosti a přístupnosti klienta, vznikl dům naprosto přesně vyhovující potřebám a představám jeho současných obyvatel.
Mapa