Přihlášená díla 2020

A.D.N.S. Production, s.r.o.

Praga Studios Karlín

Kancelář
A.D.N.S. Production, s.r.o.
Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1
www.adns.cz
Autoři
akad. arch. Martin Němec, Ing. arch. Petr Dvořák
Spoluautoři
Ing. Tomáš Záhora, Ing. arch. Tomáš Hanák, Ing. arch. Veronika Štojdlová, Ing. arch. Jakub Netolický, Ing. arch. Martin Kačírek
Spolupracovníci
Ing. Petr Štěpán, Ing. Miroslav Šváb, Ing. arch. Jana Nedbalá, Ing. arch. Klára Žídková
Adresa
Praha
Zahájení projektu
2008-2016 DUR, 2016-17 DSP
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Čtvrť Karlín se stává fenoménem Prahy, s velkou nadsázkou malým “Silicon Valley“. Soustřeďují se zde špičkové IT společnosti hledající neotřelá místa pro svoje podnikání. To byla i příležitost našeho domu v místě bývalých strojírenských hal továrny Praga v Pernerově ulici. Dům Praga Studios je součástí souboru tří nově navržených domů. Soubor dokončuje příčné propojení dvou karlínských tříd a vzniká nová klidová ulice, kterou chytře založil v devadesátých letech architekt Ricardo Bofill. Duch původních závodů Paláce Praga dnes setrvává v podobě zachovávané průčelní stěny dokládající existenci prvorepublikového industriálního charakteru čtvrti. Karlín vždy hleděl vstříc budoucnosti a otevřeným příležitostem. Byl vždy centrem vynálezců a začínajících podnikavců v neznámých oborech. Praga Studios, náš kancelářský dům, stojí v uliční čáře a zároveň dokončuje nový veřejný prostor. Pozemek domu je vymezen pulsující třídou, ze zadní strany sousední administrativní budovou a zároveň novou klidovou ulicí, která ulevuje předimenzovanému uličnímu bloku. Nový dům má dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží. Lichoběžníkový půdorys na východní straně objektu v horních dvou podlažích ustupuje. Hlavní vstup do budovy z východní strany z nového veřejného prostoru dominuje převýšenou halou - atriem. Je zvolen střízlivý poměr plných a prosklených částí, aby se zachoval městský charakter zástavby. V ulici budova ponechává na celou výšku racionální rytmus členitých fasádních modulů. Fasáda výtvarně navazuje na plasticitu zástavby minulých století a opticky se tím i v ulici zmenšuje. Architektonické a výtvarné řešení navazuje soudobými výrazovými prvky na industriální charakter lokality. Sklobeton je odpovídající plastický materiál, který umožnuje výtvarnou hru světel a stínů...
Mapa