Přihlášená díla 2020

doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

Pomník obětem I. a II. světové války na náměstí v Praze – Zbraslavi

Kancelář
doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4 - Krč
home.czu.cz/jebavy
Autor
doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. - autorizovaný architekt - krajinářská architektura
Spolupracovníci
Mgr. Martin Široký, akademický sochař, Mgr. Ing. Ondřej Šimek, DiS., Ing. Jiří Surovec, Ph.D., Ing. Vít Eckert, BcA. Vít Jebavý
Adresa
Praha - Zbraslav
Zahájení projektu
01.01.2017
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Realizace projektu Doc. Matouše Jebavého na celkovou rekonstrukci pomníku obětem I. a II. světové války na Zbraslavském náměstí v Praze – Zbraslavi. Realizaci autor přímo vedl. Jedná se o komplexní obnovu významného historického památkově chráněného objektu - nemovité kulturní památky, nejvýznamnějšího pomníku v Praze - Zbraslavi. Památka se nacházela ve velmi narušeném stavu, vykazovala četné statické poruchy a posuny materiálu teraco na základech pomníku. Pomník musel být proto komplexně zrekonstruován a staticky zabezpečen. Nově renovována v ateliéru musela být bronzová socha, lucerny i veškeré písmo pomníku. Vložením nové armatury byla vyřešena statika pomníku i bočních pylonů. 50-ti tunový balvan pomníku musel být v průběhu rekonstrukce staticky zajištěn speciální kovovou konstrukcí, zrekonstruován byl fundament pomníku, nově nanesen byl veškerý povrch teraco, zrestaurován a hydrofobizován byl žulový balvan pomníku, nově byly položeny dlažby náměstí v okolí pomníku, vysázeny byly nové vzrostlé smuteční vrby v pozadí pomníku a pomník byl slavnostně nasvícen nově instalovaným osvětlením, umístěným v bronzových lucernách bočních pylonů. Socha, představující vítěznou vlast, od absolventa Štursova ateliéru sochaře Žáka byla po renovaci navrácena zpět před žulový balvan. Podle navržené, dosud nepoužité, nové technologie úpravy byla veškerá architektura sousoší pomníku zrestaurována. Byla vyvinuta nová technologie položení materiálu teraco, která využívá soudobých materiálů. Nově musely být navrženy a následně zhotoveny neexistující kovářské doplňky – velká písmena pomníku a části luceren. Nově bylo navrženo autorské písmo pro bronzovou cedulku se zprávou o aktuální rekonstrukci pomníku. Pro ni byl vyhotoven model v měřítku 1:1 na 3D tiskárně.
Mapa