Přihlášená díla 2020

ADR

PIVOVAR OSSEGG PRAHA

Kancelář
ADR
Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5
https://www.adr.cz
Autoři
MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář
Spoluautoři
Ing. arch. Pavel Špringl, Ing. arch. Anna Horáková, Ing. arch. Kateřina Kamenická
Adresa
Praha 2
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
05/2017
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
OSSEGG Praha je první ze skupiny značkových minipivovarů s restauracemi v rámci celé Evropy. Charakter prostoru byl nezvykle navržen méně kontextuálně s přihlédnutím k budoucímu použití podobných schemat v dalších provozovnách. Důraz je kladen na představení pivovarské technologie a na odkaz k cisterciácké várenské tradici. Technologie je reprezentována nekompromisní čistotou a přesností nerezu, který v podobě jednotlivých pivovarských provozů lemuje suterénní prostory restaurace a provází návštěvníka celou výrobou až k zářivě kovovému výčepu. Vazba na klášter se projevuje ve střídmosti užití dalších materiálů, jejich přirozených barev a dále na výzdobě v podobě rozmístění artefaktů odkazujících se na domovské cisterciácké opatství. V interiéru je použito množství zakázkové kovovýroby, vč. originálně navržených židlí, stolů a podhledů, zhotovených v mateřském Litvínovském závodě. Základní ideovou trojici „klášter, strojírny a pivovar“ nakonec spojuje v celém prostoru rozvěšená fotodokumentace těchto pozoruhodných míst.
English
Mapa