Přihlášená díla 2020

Grido, architektura a design, spol. s.r.o.

Pavilon Mníšek

Kancelář
Grido, architektura a design, spol. s.r.o.
Vlkova 17, Praha 130 00
www.grido.cz
Autor
Ing.arch. Peter Sticzay-Gromski
Spoluautoři
Ing.arch. Jan Doubek, Ing.arch. Ladislav Vendel, BA Hons Sebastian Sticzay
Adresa
Mníšek pod Brdy
Zahájení projektu
2015
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Pozemek je součástí poměrně velkého nezastavěného vnitrobloku – orámovaného velkoryse ze severu panelákovou zástavbou a z jihu lineární zástavbou školy. Vnitroblok není strukturovaný, je to jenom uzavřený prostor, osetý trávou a náletovou zelení. Objekt dostavby školy se proto ocitá uprostřed tzv. socialistické zahrady a je velmi obtížné dokomponovat její objem i výraz. Proto byl navrhnut objekt „zahradního pavilonu“, který nebude svým tvarem ani výrazem navazovat na stávající budovy kolem. Objekt má proto kompaktní tvar se zakulacenými rohy, co ještě více zesiluje jeho samostřední charakter. Spojovací krček s budovou školy prozrazuje jeho vztah k budově školy. Pavilon mění urbanistickou situaci ve vnitrobloku. Buď je altánem v zahradě nebo citadelou uprostřed hradeb. Třípodlažní polyfunkční objekt v sobě snoubí – na horních dvou podlaží prostory školy a družiny – bezbariérově spojené s původní budovou školy pomocí spojovacího můstku a komunitní prostory na přízemí. Kumulovaní dalších funkci do prostoru před školou se významně posiluje veřejný prostor. Ten představuje nově vzniklé náměstí prostorově vytvořené po stranách hlavním vstupem do školy, hernou předškolního zařízení, kavárnou a vestibulem kulturního sálu. Pavilon tedy kromě svého prioritního poslání – poskytnout prostory pro expanzi školy a kulturu města, se podílí na vytvoření aktivního veřejného prostoru mimo centrální náměstí města. Úlohou fasády objektu je tedy nabídnout působivý obraz funkčního designu odpovídajícího době svého vzniku. Výškové dělení pavilonu vychází z traktace školy. Objekt je poměrně velký, proto výraz fasády by měl být přátelský, pohostinný – a proto otevřený. Tento výraz se dosahuje poměrně velkou plochou prosklení a texturou lamelových žaluzii.
Mapa