Přihlášená díla 2020

architekti chmelík & partneři

Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové

Kancelář
architekti chmelík & partneři
Úzká 201, Hradec Králové
www.architektichmelik.cz
Autor
Ing. arch. Jaromír Chmelík
Spoluautoři
Ing. arch. Petr Večeřa, Ing. arch. Jan Ondrák
Spolupracovníci
Ing. Ondřej Bílek, Ing. Jiří Faltus, Ing. arch. Eliška Kuželová, Ing. arch. David Baďura
Adresa
Hradec Králové
Královehradecký kraj
Zahájení projektu
2014
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Parkovací dům Jana Gayera s kapacitou 284 parkovacích stání leží v Městské památkové zóně Hradce Králové. V reakci na významný archeologický nález základového a částečně i nadzemního zdiva hradecké vojenské pevnosti z konce 18. století došlo k úpravě projektu parkovacího domu tak, aby základové piloty parkovacího domu byly vedeny mimo nalezené historické konstrukce. Parkovací dům Jana Gayera dělíme do dvou hlavních hmot. Větší z nich se přizpůsobuje oběma dominantním budovám klasicistních kasáren. Druhá část je o půl patra nižší, v podélném směru kratší a uzavírá vnitřní náměstí vymezené objekty barokní pevnosti. Mezi tyto dvě hmoty sloužící parkování jsme vložili vertikální komunikace a prostory toalet, skladů a technických místností. Parkovací dům jsme zhotovili jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími komunikačními jádry. Vodorovné konstrukce jsme navrhli jako bezprůvlakové monolitické spádované desky. Vnější plášť tvoří svislé modřínové lamely a stěny z monolitického betonu.
English
Mapa