Přihlášená díla 2020

Oprava bytového domu

Autoři
Ing. arch. Jiří Kolomazník, Ing. arch. Tomáš Růžička
Spoluautor
Ing. Robert Václavík
Adresa
Brno
Jihomoravský kraj
Zahájení projektu
02/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Stavební zásahy, s požadavky vzniklými částečně i v průběhu realizace, posunuly citlivou rekonstrukci objektu s důrazem na zachování maxima původních řemeslných prvků k rekonstrukci s větším vstupem a podílem soudobého designu, kdy původní řemeslné prvky nahradily prvky současné řemeslné výroby nejvyšší kvality. Dům byl tak jako už v minulosti (v období I. čs republiky) doplněn o další vrstvu /stopu současné architektury/doby a vytvořil tak sebevědomý a svébytný vstup – symbiózu starého a nového, skloubení staré kompozice se současným estetickým názorem, propojení s minimalistickým designem - do stávající blokové zástavby. Při návrhu nových prvků byl kladen důraz na materialitu a estetické kvality přirozeného vzhledu z výroby jednotlivých stavebních prvků. Součástí konceptu bylo zajištění dostatečné plochy společných prostor, které by umožnilo vznik komunity. Střecha garáží byla upravena jako společná terasa. Zadní část pozemku jako zahrada se stromky. Prosklením průjezdu došlo k myšlenkovému a vizuálnímu propojení vnitřní zahrady / vnitrobloku s ulicí – otevření objektu do městského prostoru. Dispozice byla klasická – do ulice obytné místnosti a do dvora kuchyně a ložnice. Dům nebyl vybaven koupelnami. V rámci intervencí byla provedena částečná dispoziční změna bytů s novou orientací do dvora – k jihu a přidání balkonů na dvorní fasádu. Do středu domu byl vestavěn výtah za cenu změny počtu a skladby bytů. Bylo upraveno sklepní patro a do půdy byl vestavěn nový byt. Dvůr byl upraven pro podzemní parkování se střešní terasou a zahradou. Schodiště se zábradlím a původní dlažby byly zachovány a doplněny. Uliční fasáda byla rekonstruována se zjednodušeným členěním oken a novou dominantou vstupních a vjezdových vrat. Stavba byla realizována dodávkou společnosti PS – Brno
English
Mapa