Přihlášená díla 2020

boq architekti

Obytný soubor Řeporyje

Kancelář
boq architekti
Kamenická 16, Praha 7
www.boqarchitekti.cz
Autor
Ing. arch. Miroslav Stach
Spoluautor
Ing. arch. Jana Stachová
Adresa
Řeporyje, Praha
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Dům mnoha tváří. Z ulice velmi nenápadný, zasazený do řady solitérních dvoupodlažních vil, respektující kontext lokality. Naopak směrem do vnitrobloku se dům otevírá a vynikne tak jeho velikost. Obytný soubor v Řeporyjích vyplňuje blok mezi ulicemi Smíchovská-Všerubská. Na velmi svažitém pozemku jsou navrženy dvě budovy, mezi kterými se rozkládá zelený vnitroblok. Při horní komunikaci je navržena jednoduchá obdélníková hmota se sedlovou střechou, s parkovacími stáními zasazenými do přízemí domu. Na fasádě, která při pohledu z čela vytváří jasné písmeno T, se odehrává hra čtvercových okenních otvorů. Při pohledu z vnitrobloku dům odryje svoji překvapivou velikost, objeví se čtyřpodlažní, poměrně členitá hmota s balkony, terasami, lodžiemi a předzahrádkami. Při spodní komunikaci je navržen řadový dům se třemi bytovými jednotkami. Hmota rovněž respektuje okolní zástavbu a výškou římsy navazuje na sousední budovu. Každý dům má svou vlastní garáž, prostornou zahradu, anglický dvorek a malý balkon. Materiálově jsou domy řešeny velmi jednoduše, základ tvoří bílá omítka a antracitově šedé prvky oplechování střechy, okenních otvorů či garážových vrat. Jako zjemňující prvek bylo použito dřevo, které se objevuje na dělicích příčkách, terasách, schodištích. Celým blokem probíhá koridor, dřevěný „tunel“, propojující obě ulice. Velký důraz byl kladen na nabídku široké škály bytových jednotek – dvoupokojové s lodžiemi, třípokojové s předzahrádkou, dvoupodlažní mezonety se střešní terasou a třípodlažní jednotky s velkorysou zahradou.
English
Mapa