Přihlášená díla 2020

Qarta architektura

Nové výukové centrum VŠPJ

Kancelář
Qarta architektura
Pernerova 635/57, Praha 8 Karlín
www.qarta.cz
Autoři
David Wittassek, Jiří Řezák
Spoluautor
Pavel Fanta
Spolupracovník
Lukáš Němeček
Adresa
Jihlava
Kraj Vysočina
Zahájení projektu
08/2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Rekonstrukce křídla areálu a nová posluchárna VŠPJ je moderní koncept dynamicky se rozvíjejícího vzdělávacího centra v severovýchodním cípu pozemku. Místo nové stavby je přísně symetrické, výrazně trojúhelníkové, tedy pro výstavbu zdánlivě nevýhodné. Autoři ze studia Qarta architektura získali využitím tvaru pozemku a návazností na stávající blok kompaktní objem pro velkorozponovou konstrukci. Oblast nároží přispívá ke včlenění hmoty do složitého kontextu, předsazená fasáda je druhou stopou nového tvaru, vytváří přechodový meziprostor. Uvnitř převýšené haly je amfiteátrové sezení pro 333 studentů. Aréna má díky strmosti tribun výbornou viditelnost stejně jako čistou akustiku. Tribuny jsou podchozí, prostor pod nimi bude flexibilně využit během společenských akcí. Z navazující haly je přístupný klasický prvek vysokého učení, podzemní „alchymistická dílna“, dnes zastoupená multimediální laboratoří „virtuální továrna“. V kontrastu k posluchárně je rekonstrukce části původního historického pentagonu, původně soudu s věznicí. Přísnost, pevný řád, strnulost i tíživá atmosféra byly na začátku akce jasně patrny a autoři si plně uvědomovali, že prostory budou nově sloužit mladým lidem s otevřenou myslí na jejich cestě ke vzdělání. Heslem se stalo pestré, inspirativní i nekonformní prostředí se zachováním historické stopy. Tradiční materiály jsou v čisté přiznané formě, industriální ráz plně navazuje na posluchárnu. Nová posluchárna VŠPJ je moderní koncept dynamické soudobé architektury s industriálními prvky v minimalistické střihu v přímém kontrastu k původnímu areálu. Celý areál se snadnou orientací je dnes díky osvícenému vedení instituce otevřený nejen studentům a pedagogům, ale i svému okolí, plně dle filozofie moderní vysoké školy VŠPJ.
English
Mapa