Přihlášená díla 2020

Ing. arch. Martin Čeněk

Nájemní bytový dům Kapitulská

Kancelář
Ing. arch. Martin Čeněk
www.martincenek.com
Autor
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.
Spolupracovník
Ing. Jiří Bartoň
Adresa
Praha 4
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
01/2014
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Nájemní bytový dům v proluce v pražské Michli pod Tyršovým vrchem, v trochu stísněné situaci a ne právě konzistentním kontextu. Jedná se o bytový dům s 8 byty různých velikostí, z toho jeden je mezonetový. Cílem bylo postavit v zásadě jednoduchý dům, který bude do ulice seriózní a do dvora (spíš dvorka) otevřenější. Na severní stranu, do ulice, je charakterizován jednoduchou fasádou se zvýrazněným parterem a menšími okenními otvory rozmístěnými nepravidelně v rámci modulového rastru, jenž byl aplikován na celém návrhu, a zakončen klasickou šikmou střechou. Do dvora hmota svým tvarováním reaguje na různou hloubku dvorních traktů sousedních budov, v posledním materiálově odlišném podlaží ustupuje. Zastřešení garáží je ozeleněno a využito jako pobytová plocha. Dům byl realizován s parametry budovy s "téměř nulovou spotřebou energie". Hlavními prvky jsou zavěšené balkony na dvorní fasádě a zdánlivě nepravidelná hra oken v přesném rastru, uvnitř betonové společné schodiště s lehkým ocelovým zábradlím; kontrast monochromatičnosti v exteriéru i společných prostorách a příjemného dřeva a teplých tónů v interiérech bytů.
English
Mapa