Přihlášená díla 2020

Atelier K2

Na samotě u lesa a rybníka

Kancelář
Atelier K2
Nám. Hrdinů 1125/8, Praha 4
www.atelierk2.cz
Autoři
Jiří Poláček, Václav Škarda, Veronika Škardová
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Přestavba domu se nachází na samotě u lesa a rybníka v krajině jižních Čech. Dům původně sloužil jako zděný pilířový dřevník hospodářského stavení hájovny. V 70. letech byl přestavěn na rekreační chatu. Zadáním bylo zvětšení chaty a zvýšení jejího uživatelského standardu. Síla úžasného výhledu na hladinu rybníka ovlivnila tvar přístavby s pootočeným štítem a velkým oknem. Okno je nekonečně měnícím se obrazem a příroda jeho malířem. Mírné zalomení domu navazuje na zakřivení cesty. Zvětšená velikost domu umožnuje společné setkání početné rodiny majitele
English
Mapa