Přihlášená díla 2020

YUAR

MSD IT Global Innovation Center

Kancelář
YUAR
Charlese de Gaulla 629/5 - 160 00 Prague – Bubenec
www.yuar.eu
Autor
Ing. arch. Lukáš Janáč
Spolupracovník
Jan Dvořák, Jan Homolka, Gregory Speck
Adresa
Praha
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
08/2016
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Uspořádání prostoru reaguje na organický tvar budovy a vertikální orientaci fasády. Unikátní a vysoce kvalitní design podporuje spolupráci a efektivní práci na základě úkolů a zároveň podporuje setkávání a interakci mezi zaměstnanci v celé organizaci. Široce otevřená kancelář má systém „rozdělené chodby“. Jedna jako hlavní veřejný prostor, druhá jako soukromý koridor pro jednotlivé oddělení. Jednou z největších výzev bylo pracovat s dynamickým a organickým tvarem budovy, najít s budovou společný designový jazyk a zároveň pro klienta vytvořit jedinečnou identitu. Hlavním krokem v posílení komunikace mezi všemi zaměstnanci bylo propojení dvou podlaží pomocí centrálního schodiště. Toto speciálně navržené schodiště se nachází v samém epicentru a v hlavní zóně setkávání obou podlaží, čímž se zintenzivňuje komunikace mezi lidmi.
English
Mapa