Přihlášená díla 2020

Prodesi/Domesi

MŠ Všetaty-Přívory

Kancelář
Prodesi/Domesi
Husitská 36, 130 00 Praha 3
www.domesi.cz
Autoři
Ing. arch. Klára Vratislavová, Ing. arch. Pavel Horák
Spolupracovník
Ing. Josef Tománek
Adresa
Všetaty-Přívory
Středočeský kraj
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Novostavba jednotřídky doplňuje stávající budovu mateřské školy na společném pozemku sloužícím pro venkovní pobyt dětí. Návrh reaguje na tvar pozemku tak, aby budova oddělila zahradu od silnice přiléhající k její východní straně. Vstupní fasáda se obrací ke stávající budově a vytváří přirozený centrální prostor, kudy přicházejí rodiče s dětmi. Výhled do zahrady z denní místnosti je naopak díky prolomení západní fasády chráněn před provozem u vstupního prostoru. Prosklenými plochami se sníženým parapetem se hlavní místnost budova otevírá do zahrady. Využití svislého laťování na fasádě umožňuje pracovat s mírou zakrytí okenních otvorů dle potřeby proslunění, soukromí a bezpečnosti. Dispoziční řešení vzešlo z požadavků vyhlášky, i z rozhovorů a diskuzí s učitelkami všetatské mateřské školy. Celkově je návrh založen na přehlednosti, vizuálním propojení prostorů, minimalizaci chodeb a maximálním využití podlažní plochy pro pohyb dětí. Prosklenými plochami, které zajišťují dostatek denního světla a výhled do zeleně, prostupuje zahrada přes přilehlou terasu do interiéru. V celém objektu jsou využity parapety snížené na přirozenou výšku pro děti. Nadsvětlíky interiérových dveří propojjuí prostory tam, kde plné dveře zajišťují soukromí. Zastřešený vstupní prostor poskytuje ochranu před nepřízní počasí i letním sluncem a nabízí místo pro sezení. Velké okno umožňuje dětem oční kontakt s kamarády, kteří jsou již v šatně. V prostoru za vstupem se nachází lavice pro zouvání a obouvání bot, následuje šatna dětí, která je již "čistým prostorem". Kancelář s šatnou učitelek je umístěna tak, aby přímo navazovala na prostory, kde se přezouvají a převlékají děti. Spolu s prosklenými dveřmi tak dispozice usnadňuje dohled nad všemi místnostmi zejména v ranních hodinách.
English
Mapa