Přihlášená díla 2020

Studio Arc

Mlékárna biofarmy Bemagro a.s. v Meziříčí

Kancelář
Studio Arc
Kupkova 796/20, 103 00 Praha 10
www.arc.cz
Autor
akad. arch. Oldřich Hozman
Spolupracovník
Ing. arch. Jan Soukup
Adresa
Meziříčí u Malont, 38241 Kaplice
Jihočeský kraj
Zahájení projektu
022012
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Záměrem bylo navrhnout a realizovat organicky pojatou stavbu, která by souzněla s ekologickými principy hospodaření farmy Bemagro. Organicky pojatý styl stavby ovlivnila celková nálada doprovázející práci se zvířaty i nálada při zpracování mléka a zrání sýrů. Jako autor jsem si přál, aby stavba odrážela bytostný charakter krávy, aby měla měkké organické rysy. Aby poskytovala svým zaměstnancům duševní prostředí, kde se budou během výroby mléčných výrobků dobře cítit. Proto jsem se společně s nimi pečlivě věnoval výběru přírodních stavebních materiálů a barev v interiérech i exteriérech. Mlékárenská výroba je v celém přízemí. V prvním patře jsou kanceláře a sezónní ubytování pro pomocníky v zemědělství. Budova mlékárny je postavena na okraji rozptýlené zástavby obce Meziříčí v areálu zemědělského statku. Má měřítko venkovských budov. Obsahuje ale i prvky ekologické architektury, jako jsou například zelené střechy na některých částech stavby. Celá stavba má podélný obdélníkový charakter. Hlavní stavba mlékárny má mírně zaoblenou (vypouklou) mansardovou střechu pokrytou červenou pálenou krytinou. Do mansardové střechy jsou vsazené tři vikýře. Dva podélné vikýře na východní a západní straně mají zvlněnou pultovou střechu. Jeden menší vikýř je na jižní straně. Horní plochy pultových střech vikýřů jsou zatravněné. Celý střešní plášť je izolovaný 35 cm silnou vrstvou lisované slaměné izolace. Na východní straně mlékárny je po celé délce fasády podélný přístřešek na kulatých sloupech. Budou zde lavičky a stolky pro zaměstnance. Tato zakrytá plocha je také využívána pro návštěvnické skupiny, nahlížející z venku přes okna do mlékárny. Na jižní straně navazuje na hlavní stavbu krov přístřešku. Slouží firemní akcím při dnech otevřených dveří a sezóním pracem při zpracování zeleniny.
English
Mapa