Přihlášená díla 2020

CHVOJKA/architekt

Mercandinovy sady

Kancelář
CHVOJKA/architekt
Zábělská 46, Doubravka Plzeň
www.chvojka.org
Autor
Jakub Chvojka
Spolupracovníci
Radek Dragoun, František Popelka, Jaroslav Šindelář
Adresa
Klatovy
Plzeňský kraj
Zahájení projektu
2012
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Klatovský hejtman František Xaver Mercandin inicioval založení parku v letech 1841 - 1845. Návrh je založen na návratu ke komponované krajině, který ctí paměť místa a zároveň umožňuje reflektovat aktuální potřeby společnosti a současný životní styl. Soubor staveb v rámci krajinářského areálu obsahuje nový vodní program - před Kolonádou byla vytvořena nová fontána s textem prezidenta Václava Havla („Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“), uprostřed hladiny rybníka vznikl nový vodní výstřik a dočerpávání vody do rybníka. Dále byl nově koncipován sochařský program. Původní čtyři alegorické sochy ročních dob Jaro, Léto, Podzim, Zima a pátá socha pomník F. X. Mercandinovi byly situovány jako protiváha Kolonády na analogicky obloukovém půdoryse. Nová oválná promenáda před kavárnou Kolonáda vychází z historického zahradního parteru. Promenáda se lehce vznáší nad centrálním paloukem díky zvednuté oválné římse. Na centrální parter navazuje vodní plocha s novým přístavištěm a altánem. Uprostřed vodní hladiny byl obnoven kruhový ostrov. Na ostrov byl osazen nový pomník v podobě kruhové lavice z kamene od Václava Fialy, který je dedikován krajinářskému architektu Václavu Weinfurterovi. Cestní síť je navržena tak, aby vyhovovala pobytu lidí v parku a zároveň, aby obsloužila hlavní tranzitní směry. Cestní síť včetně osvětlení je kompletně nová. Páteří parku je velký potok, který je překlenutý čtyřmi novými lávkami pro pěší a cyklisty - dvě kompletně z betonu, dvě s dřevěnou mostovkou. Vodní hladina potoku je zpřístupněná tzv.vodními schodišti. Stavba též zahrnuje tři nová dětská hřiště a fitnes, obnovu infrastruktury - vodovod, kanalizace, elektro, osvětlení, závlaha, přípojka plynu pro Kolonádu.
English
Mapa