Přihlášená díla 2020

VYŠEHRAD atelier

Mateřská škola Za Branou, Pacov

Kancelář
VYŠEHRAD atelier
Zelený pruh 111, Praha 4
www.vysehrad-atelier.cz
Autoři
Ing. arch. Pavel Marek, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Martin Šafránek, Ing. arch. Tomáš Maceška
Spolupracovníci
Ing. arch. Tereza Mandíková, Ing. arch. Kristina Sudreová
Adresa
Pacov
Kraj Vysočina
Zahájení projektu
11/2011
Dokončení realizace
2018
Hodnotící zpráva poroty
Školka je velmi dobře navržená budova s jednoduchým půdorysem, kde jsou všechny funkce přirozeně propojeny jak mezi sebou, tak i s exteriérem. Jednotlivé prostory jsou dobře orientovány ke slunci, všechny místnosti určené pro děti jsou přímo napojené na dřevěné terasy. Zatím není pozemek moc zarostlý, ale to se časem změní, až zeleň víc vyroste. Materiály použité na budově jsou velmi jemné – dřevo v exteriéru a pastelové barvy na venkovním hřišti. Vnitřek vypadá trochu moc čistě, ale jsme si jisti, že děti ho po čase promění na krásný prostor pro hru i učení. Budovu lze bezesporu považovat za příklad dobré architektury. Děti, které v této školce vyrostou, si budou pamatovat škol­ku i zahradu jako krásné a bezpečné místo. Budou pyšné na to, že strávily tolik času v tomto nádherném prostředí!
Popis projektu
Na rozlehlém pozemku severně od centra obce Pacov stála původní mateřská škola o pěti odděleních, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Byla navržena nová budova splňující parametry současné moderní stavby pro výchovu předškolních dětí. Ta se skládá z hlavní dvoupodlažní budovy a pěti jednopodlažních pavilónů, propojených spojovací chodbou. Pavilóny, ve kterých jsou jednotlivá oddělení, jsou doplněny velkými dřevěnými terasami. Celý areál školky je propojen zpevněnými plochami. Mezi vstupem do hlavní budovy a ulicí Jana Vojny se nachází parkoviště pro zaměstnance i návštěvníky, zásobování je směrováno na východní stranu hlavní budovy. Konceptem návrhu nové budovy mateřské školy je rozmístění jednotlivých přízemních pavilonů – oddělení do velké zahrady. V návrhu jsou použity dva typy pavilonů, lišící se vnitřním uspořádáním. Pavilóny jsou vůči sobě pootočeny o 90° a vytvářejí tak mezi sebou zajímavé polouzavřené prostory pro pobyt dětí. Na severní části pozemku je umístěna hlavní budova. Její hmota graduje z přízemní části do druhého podlaží, kde jsou umístěny učebny. Velkorysou konzolou druhého podlaží je jasně definován hlavní vstup do budovy. Hlavní vstup navazuje na společný prostor/halu, která vbíhá mezi jednotlivé pavilony a vytváří zde neméně zajímavý komunikační prostor propojující všechny pavilony a umožňující jejich obslužnost. Jednoduché kvádry jednotlivých pavilonů jsou prořezány minimálním počtem velkorysých otvorů, výraz určuje zejména velká lodžie zprostředkovávající propojení s exteriérem. Ve stejném duchu kontrastu plných ploch a velkorysých otvorů je pojednána i hlavní budova. Pavilony jsou obloženy modřínovými palubkami, lodžie jsou akcentovány obložením výrazně barevnými deskami. Hmota zázemí je pojednána v neutrální šedé omítce.
English
Mapa