Přihlášená díla 2020

CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Manifesto Smíchov

Kancelář
CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
Dominikanske namesti 656/2, 602 00 Brno, CZ
www.chybik-kristof.com
Autoři
Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS, Ing. arch. Michal Krištof
Spoluautoři
Ing. arch. Ivo Stejskal, Arch. Francisco Javier Gomariz Moreno, Ing. arch. Antonio Seghini, Gabrielle Coudert, Ing. arch. Ondřej Mundl
Adresa
Praha
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
03/2019
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Nacházíme se na Smíchově – čtvrti s cennými ukázkami architektonického dědictví. Projekt vychází z historických vrstev, přímo souvisejících s daným místem. Zachování a vyzdvižení genia loci bylo jasnou ambicí od začátku a mapování historie místa bylo nezbytným procesem. Je situován mezi bývalou tržnicí a Smíchovským národním domem. Na místě, kde bývala botanická zahrada a později venkovní restaurace s ortogonální sítí stromů. Prostor donedávna sloužil pouze jako parkoviště a zásobovací dvůr. Okolí bylo v minulosti cílem rekreačních aktivit, jeho dominantou byla právě botanická zahrada, zasahující na pozemek našeho projektu. S ohledem na tuto historii veřejných prostorů plných zeleně a zažitých intimních měřítek a dimenzí pražských pasáží nabyl projekt své podoby. Rostliny se vrátily na nádvoří a jejich zamýšlená přítomnost vedla náš koncept – byla stejně důležitá jako další možné aktivity, které projekt musel zahrnovat. Návrh čítá 11 kontejnerů na dřevěné platformě, která je technickým řešením skrytí rozvodů, ale také způsobem, jak zajistit, aby celá oblast byla bezbariérová. Platforma zároveň umožnila integraci malého bazénu ve stejné úrovni, místa, které se rychle stalo nejúžasnější zónou pro děti i dospělé. Kontejnery jsou pronajaty různými poskytovateli služeb, nabízejícími gastronomické speciality a občerstvení, zatímco platforma slouží jako terasa s rozmanitými možnostmi sezení. Vlnité hliníkové plechy, kterými byly kontejnery obloženy, umožňují prolnutí s pozadím a hravě odrážejí fasádu Národního domu. Večer je tento dvůr osvětlen řadou lamp vyrobených na míru. Jejich design je navržen v duchu art-deco osvětlení přítomným uvnitř Národního domu, čímž znovu propojuje vnitřní prostor a nové dějiště, které obývá jeho nádvoří.
English
Mapa