Přihlášená díla 2020

Ing. Jitka Ullwerová - JIT-ULL

Koupací jezero s dubovým můstkem

Kancelář
Ing. Jitka Ullwerová - JIT-ULL
Hronova 1561, 547 01 Náchod
https://www.jitull.cz/
Autor
Ing. Jitka Ullwerová
Adresa
Zábrodí
Královehradecký kraj
Zahájení projektu
10/2017
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Prvotní zadání investora byl návrh sauny a koupacího jezera, které budou využitelné všemi členy velké rodiny a budou v souladu se stávajícím domem a dispozicemi pozemku. Důležitým vstupním faktem byl výškový rozdíl 1m mezi domem a částí zahrady, určenou k umístění sauny a jezera. Sauna i jezero byly tedy zapuštěny pod úroveň domu pomocí stupňovité terasy, což umožnilo hospodárnou bilanci hmot a plynulou návaznost na výšku okolního terénu. Sauna i jezero jsou orientovány podélně směrem na jih od domu. Stupňovitá terasa spojuje obytnou část domu se vstupem do sauny pomocí schodiště a velkých sedacích schodů a pokračuje dál podél celé sauny. Tvoří tak zásadní komunikační prvek mezi domem, saunou, jezerem a zahradou pro jejich pohodlné využívání. Funkční i tvarové řešení jezera vychází z výše nastaveného principu a směrem od pravidelné koupací zóny u sauny se postupně rozplývá jeho okraj do organicky tvarovaných pobřežních zón a terénní modelace, v souznění s okolní zahradou a volnou krajinou. Hluboká koupací zóna ve tvaru obdélníku, o rozměrech 3x10 m, je přístupná pomocí žebříčku z hlavní terasy a skokanského můstku na protější straně. Mělké brouzdaliště, dlážděné a lemované štípanou žulou, tvoří předěl mezi koupací zónou a pobřežím s vodními rostlinami. Směrem na jih se nachází filtrační zóna s čerpadlem a biologickým systémem čištění, jenž je od koupací části oddělena skimmerem. Vodní hladina zůstává celoročně vysoká, pouze koloběh vody poháněný čerpadlem se na zimu vypíná. Díky biologickému čištění se koupací jezero stalo zdrojem vody a novým přírodním stanovištěm pro hmyz a ptáky. Objekt jezera lokálně přispívá ke zvýšení biodiverzity a vodním výparem ochlazuje mikroklima, tudíž je přírodě ohleduplnou variantou soukromého koupání.
English
Mapa