Přihlášená díla 2020

OBJEKTOR ARCHITEKTI

Kafkův dům – kavárna s galerií

Kancelář
OBJEKTOR ARCHITEKTI
U Santošky 9
www.objektor.cz
Autoři
Václav Šuba, Jakub Červenka
Spoluautor
Ing. Arch. Karel Scheib
Adresa
Praha
Zahájení projektu
2018
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Kafkův rodný dům ve své původní figuře padl za oběť požáru a pak definitivně asanaci židovského města. Objekt z roku 1902 integruje jen jeho fragmenty. Návrh pracuje s vrstvou zmizelého městského prostředí, životem židovského města 19. století. Odkaz na dnes neexistující průchod mezi domem a kostelem sv. Mikuláše je vepsán do nové arkády, procházející skrze celý parter v místě původní obvodové zdi. Arkáda přetíná hlavní prostor přízemí - kavárny, navádí ke schodišti, k vnitřnímu dvorku a zadním místnostem. Centrálním prvkem kavárny je bar z masivního dřevěného bloku. Jeho hmota zastřešuje všechny aktivity s barem spojené – zákazník je vtažen do procesu přípravy. Suterénní expozice je průchozím labyrintem. Tektonika masivních stěn, průhledy, výškové rozdíly, atmosféra rostlého prostředí abstraktního města. Odkryté románské základy dají nahlédnout až do hloubky nejstarší zástavby; přemostěny ocelovou lávkou. Prostor umí být galerií, přednáškovou místností, kulturním prostorem...
Mapa