Přihlášená díla 2020

Studio Arc

Interiéry polyfunkčního domu L´AURA v Poděbradech

Kancelář
Studio Arc
Kupkova 796/20, 103 00 Praha 10
www.arc.cz
Autor
akad. arch. Oldřich Hozman
Spoluautoři
Daniela Domáčková, interiéry, Ing. Tomáš Vanický, energetická a materiálová koncepce rekonstrukce včetně dispozičního řešení, Filip Hozman, interiéry
Adresa
Poděbrady
Středočeský kraj
Zahájení projektu
082013
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Nové interiéry polyfunkčního domu byly realizovány v zrekonstruované secesní vile z roku 1907. Hlavním cílem investora bylo ekologicky pojaté zdravé vnitřní prostředí a zajištění vyšší energetické nezávislosti. V domě bylo zrestaurováno schodiště a původní dlažby ve schodišťové chodbě. V interiérech jsou použity nové hliněné omítky, dřevěné podlahy, terazza, mozaiky a marocké štuky. U těchto nových materiálů byla využita jejich tvárnost a přírodní barevnost. Proto jsou všude jemně zaoblené rohy a měkké přechody tvarů. Terazzo a marocké štuky obsahují přírodní minerální pigmenty. Zbarvení stěn a stropů vytvářejí přirozené tóny barevných jílů. V detailu bylo pracováno s mozaikovými ornamenty v podlahách. Nebo s pásky z kamínků ve stěnách a také z polodrahokamů zapuštěných do marockých štuků. Přáním bylo vytvořit duševně příjemný jemný styl. Tak vznikla základní nosná nálada, do které byl doplňován nábytek a osvětlení. Nábytek a předměty jako křesílka, židle, stolky a lampy jsou většinou starší renovované kusy z vybavení domácností. V prvních dvou nadzemních podlažích jsou jídelna a kavárna, sál určený pro cvičení jógy nebo tai-či, šatna, místnost masérny a kancelář. V třetím podlaží je byt. K rekonstrukci historického domu v historickém centru Poděbrad bylo přistoupeno se zohledněním principů používaných pro pasivní domy. Energetická stránka stejně jako tepelná pohoda v interiéru byla dosažena optimalizací vnějšího a vnitřního zateplení, kterou je zateplena členitá fasáda domu do ulice. Základem skladby zateplovacího souvrství, na které je nanesena hliněná omítka, je aerogelová izolace chráněná deskou magnésia. Příčky a podhledy jsou z lisovaných slaměných panelů. Tepelná pohoda je zajištěna řízeným větráním s rekuperací tepla a teplovodním systémem podlahového vytápění.
English
Mapa