Přihlášená díla 2020

Atelier.. [dvě tečky]

Interiér veřejného WC v Uhříněvsi

Kancelář
Atelier.. [dvě tečky]
Ortenovo nám. 2, Praha 7
www.architecture.cz
Autor
Ing. arch. Kryštof Štulc
Spolupracovníci
Ing. arch. Jan Chalupa, Ing. arch. Markéta Holá
Adresa
Praha - Uhříněves
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
01/2017
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
O projektu Veřejnému prostoru v Uhříněvsi WC citelně chybí. Nové záchody jsou umístěné blízko radnice a centra obce, kde se konají společenské akce tak, aby byly záchody dobře dostupné, ale aby zároveň byla zachována určitá míra soukromí a intimity. O návrhu Navrhli jsme objekt, který je natolik svébytný, aby si uměl najít své vlastní místo a prostor, ale zároveň z něj nebude samoúčelná designérská exhibice, která by nesloužila jinému účelu než strhnout na sebe pozornost. Vstup na WC obvykle bývá moc nečitelný (člověk často neví kam má vlastně jít), ale zároveň je velice exponovaný (z dálky všichni vidí, jak člověk tápe kam jít). Tomu jsme se chtěli vyhnout. Dřevěný obklad se v místě vstupu plynule odpojuje od objemu domu a vytváří tak poloprůhlednou zástěnu, která jasně definuje, kde je vstup, a zároveň poskytuje přiměřené soukromí. Dispozičně se WC se sestává ze tří navzájem prolínajících se kruhů. V nich jsou umístěny WC páni, dámy, invalidé a společná předsíň a s umývárnou s přebalovacím stolkem. Eliminovali jsme dveře, které provoz jen komplikují a jsou nehygienické. Oddělení jednotlivých částí je navrženo přirozeným „labyrintem" tvořeným prolínajícími se kruhy. Invalidé mají oddělené WC samostatně přístupné přímo z exteriéru. Intriér je záměrně jednoduchý a strohý, ale zároveň viditelně hygienický. Tomu také odpovídá volba povrchů, které musí odolávat občasnému neurvalému použití, ale zároveň se musí jednoduše udržovat. Veškeré zařizovací předměty jsou proto nerezové v antivandalské úpravě a bezkontaktní. Podlahy jsou lité, z bezesparé stěrky. Stěny jsou hrubé, z šalovaného betonu.
English
Mapa