Přihlášená díla 2020

ra15

Hotel URBAN CREME Praha

Kancelář
ra15
Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5
www.ra15.cz
Autoři
doc. Ing. arch. Radek Lampa, Ing. Libor Hrdoušek, Ing. David Hřebačka, Ing. arch. Gabriela Drahozalová Andresová
Spolupracovníci
Ing. arch. Jurij Bobitko, Ing. arch. Zlata Volkovjáková, Ing. arch. Jiří Ptáček
Adresa
Praha 1
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
07/2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Ve středu Evropy, metropoli Čech, Pražské památkové rezervaci, v ulici Na Poříčí. Praha, unikátní město architektury různorodých slohů a stylů, vzájemně harmonicky koexistujících. Nejinak je tomu i v jedné z historicky prvních pražských ulic. Vytvořit stavbu v kontextu, přesto výraznou, moderní avšak nadčasovou, emotivní i důstojnou zároveň, to bylo cílem. Stávající uliční fronta je kompaktní, jasně členěná a její zásady jsou v návrhu dodrženy. Vysoký parter řeší tři zcela odlišné požadavky na vstupy do objektu a je obložen travertinem, typickým obkladovým kamenem pro centrum Prahy. Střední část symbolizuje hlavní funkci, je nejvýraznější a plastická jako pražské domy, ale za použití moderních členících a výrazových prvků. Geometricky jsou členící skořepiny použity ve dvou typech. Jsou dlouhé na výšku podlaží a jejich velké měřítko je zmírněno detailem drobné kanelury, podporující hru světla a stínu plastické fasády. Členící skořepiny plastické části fasády jsou odlity z tenkostěnného sklovláknobetonu. Horní úroveň fasády ustupuje, ukončuje a korunuje. Domy v prolukách jsou specifické tím, že se prezentují zejména jednou, uliční fasádou. Proto je prostorový rozměr objektu koncepčně dodán plasticitou jediné fasády. Je navrhována pro převažující pohled z ulice, tedy hlavně boční, který se výrazově mění s pozicí kolemjdoucího pozorovatele. Skořepiny při pohledu z boku vytváří kompaktní sochu, zdánlivě bez oken, při pohledu čelním se fasáda otevře racionalisticky, s okny umístěnými nad sebou. Dům tak komunikuje se svým divákem, reaguje na jeho pozici a ukazuje se v různém tvaru a světle.
English
Mapa