Přihlášená díla 2020

třiarchitekti

Horská usedlost na Šumavě

Kancelář
třiarchitekti
Křižíkova 75, 18000 Praha 8
http://www.triarchitekti.cz/
Autoři
MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Tomáš Zdvihal
Spoluautor
Ing. arch. Jitka Hofmeisterová
Adresa
NP Šumava
Zahájení projektu
08/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Rodinná horská usedlost ve výšce přes 1000 m. n. m. obsahuje dvě jednotky pro trvalé bydlení. Dům vychází z místní stavební tradice, zároveň vytváří podmínky pro rodinný život v 21. století. Měl by poskytnout přiměřený obytný komfort, zároveň nerušeně vplynout do krajiny, spoluvytvářet atmosféru horské osady. Vnitřní uspořádání vychází z tradičního principu příčného trojdělení, aplikovaného na typ se dvěma rovnocennými a samostatně uživatelnými obytnými jednotkami. Každá z nich má svůj přední (hlavní) a zadní (hospodářský) vstup, každá svoji společenskou část v přízemí a ložnice v podkroví, sdílený je suterén s technickým zázemím, v přízemí sauna, zadní víceúčelové zádveří – lyžárna a zápraží pod výrazným přesahem střechy s výhledem do údolí. Betonová spodní stavba vytváří pevnou bázi pro vrchní dřevostavbu z masivních dřevěných CLT panelů v kombinaci s trámovým stropem a krovem. Výhodou použité konstrukce je stálost, šetrnost k životnímu prostředí a rychlá montáž. Obvodový plášť je tvořen tradičním obkladem prkny s krycí lištou na svislo, střešní krytina je z přírodní břidlice, pata domu je v exponovaných částech ochráněna vůči povětrnosti masivním kamenným soklem. Uvnitř obytných částí jsou vytvořeny solidní betonové „řopíky“ obsahující sociální zázemí, které spolu s tuhými schodišťovými jádry zároveň plní funkci konstrukční a mikroklimatickou. Vnitřní povrchy jsou v převážné míře tvořeny pohledově upravenou dřevěnou nosnou konstrukcí.
Mapa