Přihlášená díla 2020

Znamení čtyř - architekti s.r.o.

Horská chata Krkonoše

Kancelář
Znamení čtyř - architekti s.r.o.
U Půjčovny 5 Praha 1
www.znamenictyr.cz
Autoři
Ing.arch.Martin Tycar, Ing. arch. Juraj Matula, Ing. arch. Richard Sidej
Adresa
Špindlerův Mlýn
Zahájení projektu
11/2006
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Návrh představuje nejen minimalistickou kompozici horské chaty - boudy v ikonické scenérii sv. Petra, omezenou půdorysem chaty původní, ale je i příspěvkem k obecnějšímu tématu krkonoškého „genia loci“ . Ač se jedná o malé území, mají Krkonoše svébytný charakter jež se přirozeně vytvářel až do éry rekreačních objektů v 1/2 20.stol a před vyhlášením památkové ochrany. Koncept návrhu je založen na prvku střechy, která byla jediným místem pro volnější tvorbu, zároveň s potenciálem umístit do prostoru krovu hlavní otevřený pobytový prostor. Střecha je též nositelem v horách tak důležité siluety. Z původní chaty jsme převzali prvek mansardy a lomení plochy rozvedli i do štítů. Tvarosloví je zvýrazněno parskovitým sparořezem měděné krytiny a dřevěného obložení štítů. Interiér navržené stavby maximálně využívá konstrukčních výhod dřevěných lepených nosníků použitých na konstrukci celého střešního mansardového pláště. Absence podpor umožnila prostor mansardy v části otevřít na celou výšku. Takto koncipovaný otevřený obytný prostor umožňuje nerušený výhled do všech stran a i přes umístnění prostoru v patře zprostředkovává výjimečné propojení s okolím. V površích fasád návrh důsledně používá patinující přírodní materiály.
Mapa