Přihlášená díla 2020

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích

Kancelář
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI
Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10
www.ehl-koumar.cz
Autoři
Lukáš Ehl, Tomáš Koumar,
Spoluautoři
Jan Lankaš, Jaroslav Malina
Adresa
Líbeznice
Středočeský kraj
Zahájení projektu
03/2017
Dokončení realizace
2019
Hodnotící zpráva poroty
Ministerstvo pro místní rozvoj vyzdvihlo, že se jedná o účelovou stavbu, u kterých je pořádání architektonických soutěží výjimečné, tím spíše u relativně malé obce, a proto si tento přístup zaslouží ocenění. Výsledek ukazuje, že i u toho­to typu zakázek je smysluplné architektonickou soutěž využít, a to nejen s ohledem na estetickou hodnotu výsledné stavby, ale i na provozní jednoduchost a snadnou údržbu, která nebude rozpočet obce nadmíru zatěžovat. Hasičská zbrojnice nabízí „za méně peněz více muziky“, jde o objekt úměrný prostředí, decentní a čistý v detailu.
Popis projektu
Objekty hasičské zbrojnice a technických služeb vytvářejí s bílým Domem služeb trojici veřejných staveb, které spolu komunikují a dávají novému prostoru lidské měřítko. Hasičská zbrojnice se otáčí svým čelem do Mělnické ulice a široké schodiště umožňuje důstojný nástup do nového veřejného prostoru. Objekt zázemí technických služeb pohledově odděluje pobytovou reprezentativní část dvoru od manipulační a skladové plochy. Jednotný vzhled a tvarování objektů odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby. Sjednocená barevnost objektů zdůrazňuje obecní význam a společenské poslání staveb.
English
Mapa