Přihlášená díla 2020

Radovan Vacik ARCHITECTS

Hala s administrativou v Milevsku

Kancelář
Radovan Vacik ARCHITECTS
Bubenečská 496/53, Praha
www.radovanvacik.com
Autor
Ing. arch. Radovan Vacík
Adresa
Milevsko
Jihočeský kraj
Zahájení projektu
04/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Architektonická koncepce: Návrh haly vychází z jasného zadání potřebné skladovací plochy, zázemí, administrativní části a prodejny. Všechny tyto provozy jsou spojeny v jeden funkční celek, kde jsou provozy pragmaticky řazeny za sebou. Tato koncepce je podpořena vertikálním členěním fasády v opakujícím se rastru a samotným opláštěním budovy pomocí vertikálně orientovaného vlnitého plechu. Vzhledem k velkému objemu je hala horizontálně členěna na dvě barevné části. Toto řešení opticky halu zmenšuje a dodává jí osobitý výraz. Spodní část do výšky vstupních dveří (cca 2,2m) je opatřena bílým nátěrem, zbylá část je natřena tmavošedě. Dispoziční řešení" Objekt je rozdělen na dvě provozní části: skladovací halu s regálovým systémem na uskladnění palet a administrativní část. Hlavní vstup vede do prostorné prodejny, kde bude vystaveno zboží. Mezi prodejnou a halou je provozní část, ve které jsou ukryty veškeré místnosti nutné pro provoz: (toalety pro zaměstnance i pro veřejnost, technická místnost, denní místnost pro zaměstnance, sklady a dobíjecí místnost baterií. Druhé nadzemní podlaží je přístupné po kruhovém schodišti z prostředka prodejny. Ve druhém patře se nachází kancelář ředitele a zaměstnanců, jednací místnost zázemí a venkovní terasa.
English
Mapa