Přihlášená díla 2020

janca architect

Galerie STAGE GARDEN

Kancelář
janca architect
Televizní 2615, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
www.arch-janca.cz
Autor
Ing. arch. Karel Janča
Spolupracovníci
Martin Kaňák, ak.arch. Ingrid Kitzbergerová, MgA. Ivana Štenclová
Adresa
Rožnov pod Radhoštěm
Zlínský kraj
Zahájení projektu
06/2017
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
V  bezprostřední blízkosti centrálního náměstí stojí drobná hrázděná stavbička- říká se jí altán, pamatuje doby rožnovského lázeňství. Tehdy v ní byl umístěn provoz inhalátoria. Rozpadající se objekt začátkem devadesátých let odkoupili od města mladí manželé a přetvořili jej na výstavní galerii. Po první výstavě 3K v roce 94 však zjistili, že prostor není zcela vhodný pro tento záměr a tak tu vznikla prodejní galerie s produkty uměleckého kovářství. Sen o galerii moderního umění na tomto místě však zůstal. Ten se začal pomalu naplňovat, když se manželům v novém tisíciletí podařilo od města koupit přilehlý pozemek. Vznikl koncept galerie „obkličující“ altán. Nyní je z něj realizován první díl mozaiky- STAGE GARDEN gallery. Objekt nové galerie stojí za zmiňovaným altánem, v druhé frontě, hlásí se o slovo svou vykukující věží s dominantním velkoplošným bezrámovým rohovým oknem- svítícím okem. Novostavba má záměrně asketický „jednobarevný“ výraz, který tvoří neutrální pozadí pro vlastní vystavovaná díla. Dispozice je pojata jako jeden výstavní prostor dělený mobilními paravány s vestavěným blokem prostorů hygienického a technického zázemí. Důležitou roli v celkovém výrazu sehrává vstupní stěna s jednoduchým základním kompozičním členěním otvorů a zapuštěným vstupem, stejně jako křehké okenice-posuvné stínící plechové panely s vypalovanými figurativními motivy, které jsou uměleckým dílem, trvalou součástí expozice. Hra světel, slunce a stínů nejen bílému vnějšku, ale i výstavní expozici dodává další napínavou tajemnou měnící se atmosféru. Neméně podstatnou výtvarnou výrazovou roli sehrává také okolní parter a jeho vymezení plotem s  betonových zdí, vypalovaných panelů a živého oplocení. Architektura zde doplňuje umění a naopak, vzájemně se prolínají.
English
Mapa