Přihlášená díla 2020

CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Enotéka Znojmo

Kancelář
CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
Dominikanske namesti 656/2, 602 00 Brno, CZ
www.chybik-kristof.com
Autoři
Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS, Ing. arch. Michal Krištof
Spoluautoři
Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Luděk Šimoník, Ing. arch. Martin Holý, Ing. Roman Koplík, Ing. arch. Lenka Vořechovská, Ing. arch. Vratislav Zika, Ing. arch. Hanka AlGibury, Ing. arch. Petr Novák, Michal Klimeš
Adresa
Znojmo
Jihomoravský kraj
Zahájení projektu
01/2018
Dokončení realizace
2019
Hodnotící zpráva poroty
Přeměna bývalé pivovarské technické haly na enotéku ve Znojmě je založena na velmi jasném konceptu, který definuje fasádu a interiér do nejmenšího detailu. Tímto konceptem je dialog, dialog mezi minulostí a současností, mezi inte­riérem a okolním městem. Bývalý pivovar z 19. století byl svědomitě rekonstruován a jeho sousední technické prostory ze 70. let 20. sto­letí byly ponechány jako vnější skořápka. Inte­riér byl zcela nově definován, v otevřeném pro­storu na výšku dvou pater jsou sochařsky uspo­řádané vzájemně propojené platformy, evoku­jící v této bílé krychli atmosféru místních tra­dičních vinných sklepů. Bílé stěny znázorňují různé změny, kterými budova prošla, a nová, strategicky umístěná okna různých tvarů a ve­likostí v původně slepé fasádě umožňují výhle­dy na nedalekou kapli z 9. století, gotický kostel a hlouběji do údolí. Různé architektonické vrst­vy v budově a městě jsou prezentovány v jed­notné harmonii, v nadčasovém vzájemném dialogu.
Popis projektu
Projekt, nacházející se v přestavěném pivovaru z 19. století a přilehlém technickém prostoru, disponuje výhledem na rotundu svaté Kateřiny z 9. století a sousedící gotický kostel sv. Mikuláše, a tím dohromady vystihuje spletité historické a architektonické vrstvy města. Naším cílem bylo propojit dvě místa s osobitým dědictvím a u každého z objektů uplatnit individuální koncepční přístup k renovaci, čímž jsme reflektovali strukturální a funkční historii budov s ambicí posunout konvenční představy o rekonstrukcích budov. Pivovar, pocházející z 19. století, byl zrestaurován na základě tradičních postupů a dal vzniknout degustační místnosti, která vybízí návštěvníky k ponoření se do bohaté historie moravské kultury vína. Bývalá technická místnost byla zachována pouze jako vnější schránka a její zdi poukazují na změny, kterými si budova prošla. Do této „white cube” je vložena expresivní vestavba nově vymezující interiér. Tato tmavá hmota organických tvarů vyplňuje prostor, aby tak přiblížila měřítko a atmosféru tradičních vinných sklepů v regionu. Vzhled fasády této bývalé technické haly není důsledkem estetických ambicí, ale vyplývá z naší snahy předvést původní vrstvy této budovy a také nabídnout výhledy na město. Také byla zbourána zeď, která dříve bránila ve výhledu od řeky, což umožnilo tak nový dialog mezi obyvateli města a novou enotékou.
English
Mapa