Přihlášená díla 2020

studio cakov+partners

Dům u lesa

Kancelář
studio cakov+partners
Ventúrska 5 , 811 01 Bratislava, SK
www.cakovandpartners.sk
Autoři
Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek
Spolupracovník
Ing. Miroslav Matiáš
Adresa
Petřikov u Velkých Popovic
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Na rozdíl od běžných novostaveb v satelitech, kdy se staví velký rodinný dům na malém pěti až šestiarovém pozemku (častokrát i s dvojnásobně překročeným povoleným koeficientem zastavěnosti), jsme se společně s investory shodli, že v tomto případě je potřeba investovat do prostoru. Nikoli vyjádřeném metry čtverečnými plochy, ale prostoru pro život a soukromí. Díky vzájemné důvěře a dobré komunikaci vznikl návrh bez zbytečností a s omezeným rozpočtem. Dům zabírá pouze deset procent plochy z 20 arů pozemku. Celková užitná plocha rodinného domu je 223 m2 včetně garáže a technických místností. Rodinný dům má garáž pouze pro jedno auto, která – jak je známo z podobných případů – bez ohledu na svoji rozlohu ve většině případů stejně skonči jako sklad (což se potvrdilo i v tomto případě). Dům nemá bazén, altán nebo letní kuchyni. Velikosti otvorů na fasádě byly navrženy tak, aby v případě nedostatku finančních prostředků mohly být vyplněny plastovými okny bez předělů při zachování původního výtvarného záměru. Naštěstí k tomu nedošlo a mohla být osazena hliníková okna. Spolupráce s investory začala ještě před koupí pozemku, který jsme spolu navštívili a stavebníkům doporučili. Jeho výhodou je, že se nachází na konci obce, má sousedy pouze ze dvou stran – další dvě strany hraničí s lesem a volnou krajinou. Dům je situován v severovýchodní části pozemku. Zachovává potřebné odstupové vzdálenosti od severního souseda a od ulice. Zbytek jihozápadní části pozemku je určen pro život rodiny. Pozemek plynule přechází do lesa a krajiny, v níž se volně pohybuje divoká zvěř. To bylo určující při vytváření konceptu. Dům se uzavírá před sousedy a otevírá se směrem na jihozápad a stává se součástí přírody. Tento pocit lze vnímat z každého pokoje v domě, v denní i v noční části.
Mapa