Přihlášená díla 2020

ASGK Design

Dům Prokop

Kancelář
ASGK Design
Františka Křížka 362/1, Praha
www.asgk.cz
Autoři
Mgr. arch. Gabriela Kaprálová, Ing. arch. Karolína Falladová, Ing. arch. Monika Čurdová
Spolupracovníci
Ing. Petr Macháček, Ing. Pavel Nechanický
Adresa
Sejcká Lhota
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
V tradiční zástavbě, obklopen zelení, vznikl Dům Prokop na místě staticky nevyhovující budovy. Zachováním hmoty i proporcí původní vesnické stavby podtrhuje roli štítového domu situovaného do návsi. Návrh respektuje tvarosloví a ráz místa. Orientace ke světovým stranám, výhledy do krajiny, využití terénu a použití tradičních stavebních materiálů novodobým způsobem dotváří celkový koncept domu. Dům má sloužit k trvalému bydlení čtyřčlenné rodiny. Obdélníková novostavba je na mírně svažitém pozemku orientována severojižně. V přízemí dvoupodlažního, nepodsklepeného RD se nachází pokoj pro hosty a obytná část s kuchyní. Hlavní obytný prostor s otevřeným schodištěm a krbem je dvouúrovňový. V patře jsou situovány dva pokoje a ložnice se zázemím. Pobytová terasa propojuje severní a jižní část zahrady a naskýtá zajímavé průhledy. Objekt je založen na základových pasech. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu s lehkým skeletem z KVH profilů a vloženou minerální izolací. Fasáda je tvořena vertikálními kartáčovanými palubkami z modřínu, pouze severní štít je omítaný. Okna a vnější dveře jsou dřevo-hliníková s izolačním trojsklem, střešní okna a vnitřní dveře jsou dřevěné. Střecha je plechová se stojatou drážkou. Okna mají vnější dřevěné okenice na kolejnicích a lze je spolu s terasovými vraty uzavřít. Pohledové dřevo je použito i pro povrch vnitřních stěn a stropu, ve vrcholové části střechy jsou palubky kladeny do oblouku. Charakter dřevostavby je čitelný v exteriéru i interiéru.
Mapa