Přihlášená díla 2020

Mio architects s.r.o.

Dům mezi stromy

Kancelář
Mio architects s.r.o.
Vídeňská 340
www.mioarchitects.cz
Autoři
Ing.arch.Jana Šimánková, Ing.arch.Pavel Zezula
Spolupracovníci
Ing.arch.Radka Bartošová, Ing.arch.Vít Černý
Adresa
Dolní Břežany
Zahájení projektu
09/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Rodinný dům je navržen jako „minimální“ bydlení pro mladou rodinu s dětmi. Klíčovým faktem bylo zachování, co do největší míry, přírodní typologie pozemku. Nacházejí se tam vzrostlé stromy, které domu dali hlavní osy rozložení hmoty. Dům je orientován na výhledy do soukromého „lesa“, ale zároveň využívá ideální orientace ke světovým stranám. Objekt je navržen jako jednopodlažní stavba, kdy ze všech místností je možnost přímého vstupu na zahradu. Jeho 3 osy jsou definovány orientací na světové strany a také se vymezují vůči stávající sousední zástavbě. Rozkročení hlavních ramen vytváří úplné soukromí a zároveň umožňuje příjemné oddělení obytné místnosti od intimní části domu, kde jsou navrženy dětské pokoje a ložnice. Rozměrově se dům i vzhledem k financím snažil být spíše minimální, ale s dostatečným komfortem novodobého bydlení. Celková užitná plocha domu je cca 130m2, kdy 20m2 je vymezeno pro technické zázemí a sklad. Hmota domu, jak bylo zmíněno je zakomponována do zeleně, aby co nejvíce využila její potenciál a zároveň, aby objekt na pozemku nebyl rušivý. To je také docíleno pomocí tmavé dřevěné fasády, která splývá s okolím a od určité vzdálenosti se dům jeví jako skoro neviditelný. V interiéru je využito výhledů na zahradu, jako hlavních prvků návrhu. Ostatní vybavení je převážně minimalistické a pouze prakticky doplňuje obytný prostor. Okna jako „živé“ obrazy se pak mění během ročního období a dotváří tak náladu uvnitř domu. K čerpání inspirací, k relaxaci a k vnímání výhledů do zeleně je navrženo hlavní fixní okno s nízkým parapetem určeným k posezení. Celé vybavení a ladění interiéru je také navrženo jako určitý opozit k tmavé fasádě, takže materiály jsou zde převážně bílé či ve světlých odstínech.
Mapa