Přihlášená díla 2020

Symbiosa - ateliér architektů

Dům bez připomínek

Kancelář
Symbiosa - ateliér architektů
Gen. Mrázka 4, 466 01
https://www.a-symbiosa.cz/
Autor
Ing. arch. Jana Jasinek
Spolupracovník
Ing. Stanislav Kroulík
Adresa
Kolovraty
Zahájení projektu
2012
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Jak zasadit dva nové objekty do místního kontextu? Ulici tvoří rytmus úzkých štítů domů s úzkými dvorky, typickými pro střední Čechy. Nádherný motiv! Dotyčný pozemek na tuto řadu opticky navazuje a zároveň ji zakončuje směrem do křižovatky. Stejný princip definoval i umístění navrhovaných staveb. Hospodářská budova, překřtěná na seník, navazuje v optické linii na okolní objekty. Kolmo postavený rodinný dům celek uzavírá. Ke stavbám lze dojít ze tří různých směrů a do všech míří jeden ze štítů. Motiv štítů podporuje sílu a identitu místa. Do návrhu se promítá regionální charakter. Nesklouzává k nostalgické imitaci, nýbrž místní charakter interpretuje soudobými výrazovými prostředky. Dispozici určuje přímé centrální schodiště a orientace ke světovým stranám, propouštějící do interiéru sluneční svit v požadovanou denní dobu. Exteriér je řešený jednoduše a zároveň s vtipem. Směr palubek ve štítech obou staveb je vertikální a na podélných stranách horizontální. Tento efekt se násobí kolmým umístěním seníku. Pergolu a vstupní přístřešek podepírají nepravidelně rozházené sloupy. Projekt nese název „Dům bez připomínek“ jako poděkování stavebníkům za projevenou důvěru a příjemnou spolupráci. Díky tomu mohl vzniknout návrh s jasným názorem. Stavební řešení vychází z uceleného stavebního konceptu DOMY ATREA. Konstrukce jsou skeletové, sendvičové, s difúzně otevřenou skladbou. Jsou tvořeny z velké části z materiálů na bázi dřeva, tedy z obnovitelného materiálu s nízkou potřebou energie na výrobu a zabudování do konstrukce. Na vytápění, ohřev teplé vody a provoz domu jsou využívány lokální obnovitelné zdroje energie s inteligentním řízením provozu (fotovoltaika a tepelné čerpadlo) s možností nabíjení elektro-skútru. Dům je klasifikován jako energeticky pasivní.
Mapa