Přihlášená díla 2020

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek

Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích

Kancelář
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek
28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
www.hpfm.cz
Autor
Ing. arch. Rostislav Čajánek
Spolupracovníci
Radovan Srnec, Ing. Jaroslav Ivánek
Adresa
Palkovice
Moravskoslezský kraj
Zahájení projektu
01/2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
V centru obce Palkovice dochází v posledních letech k úsilí o kultivaci veřejných budov a veřejného prostoru. Do řady stavebních počinů obce zapadá také dostavba stávajícího sportovního centra. Stavba se nachází na západním okraji centra, v těsném sousedství fotbalového hřiště. Na severu dostavba navazuje na úroveň stavební čáry ulice, která je tvořena domem služeb a prodejnou potravin. Motivací bylo doplnění sportovního centra obce o další tělocvičnu pro badminton a stavba nových šaten fotbalového klubu. Dále to bylo sdílení funkcí staré a nové budovy a lepší ekonomie provozu, než by umožnil samostatný objekt fotbalových šaten. Stávající monoblok se třemi tělocvičnami a zázemím byl doplněn subtilní přístavbou, která vyvážila a završila kompozici celku. Doplněním nového k původnímu objektu se změnilo celkové působení od čistě utilitární stavby k lepší prezentaci úspěšné klubové činnosti v obci. Dispozice interiéru sleduje propojení starého a nového společnými vertikálními komunikacemi schodišť. Novou přístavbou se změnila také orientace hlavního vstupu z původní jižní na východní fasádu. Vedle prostor krytých sportovišť a šaten má objekt nově veřejné toalety, které jsou přístupné bezbariérově z úrovně terénu. Nová transparentní fasáda z hliníkového plechu je perforována raženými otvory ve formátu dle autorského návrhu. Z důvodu havarijního stavu původních omítek a střechy byla stávající část objektu nově omítnuta a opatřena novou krytinou. Veřejný prostor mezi sportovním centrem a domem služeb slouží jako parkovací plocha, výhledově obec počítá s úpravou na prostor náměstí. Z tohoto důvodu jsou zatravněné a zpevněné plochy navazující na stavbu řešeny jako dočasné.
English
Mapa