Přihlášená díla 2020

Architektonická kancelář Burian - Křivinka

Dostavba Piaristické koleje v Litomyšli

Kancelář
Architektonická kancelář Burian - Křivinka
Kalvodova 13, 602 00 Brno
www.burian-krivinka.cz
Autoři
Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivinka
Spolupracovník
Ing. arch. Radka Neumanová
Adresa
Litomyšl
Zahájení projektu
04 / 2008
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Piaristickou kolej v Litomyšli jsme rekonstruovali v letech 2012–2015 pro Fakultu restaurování Univerzity Pardubice. Její součástí byla i dostavba proluky na nároží ulic Jiráskovy a Zámecké naproti vstupu do zámku. Dostavba je komorní budova, která je v každém podlaží propojena s piaristickou kolejí. V přízemí je umístěna aula, kterou dnes město využívá jako obřadní síň a fakulta pro výukovou činnost. Aula je samostatně přístupná ze zámeckého návrší a má přímou vazbu na klášterní zahrady. Před aulou ze strany zámeckého návrší je malý veřejný amfiteátr, využívající rozdílné výškové úrovně předzámčí a přízemí stavby. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna univerzitní knihovna. Studijní místa jsou navržena u severního průčelí, které se otevírá k zámeckému návrší. Součástí knihovny je galerijní ochoz s knižními regály po jeho obvodu. Stavbu uzavírá střešní ateliér a terasa ubytovacích pokojů v podkroví piaristické koleje. Stavba má betonovou konstrukci s předpjatými monolitickými tropy z důvodu velkého zatížení knihovny. Podlahy jsou dřevěně dubové, na galerii knihovny fošnové. Na chodbě před aulou byla položena historická vápencová dlažba ze zámeckého pivovaru. Prosklené stěny mají dřevěnou nosnou konstrukci. Fasáda je ze zatíraných lícových cihel.
Mapa