Ročník 2020 / Finalisté

Atelier 111 architekti

Dílny Opatov

Kancelář
Atelier 111 architekti
U Studánky 18, 170 00 Praha 7
http://www.atelier111.cz/
Autoři
Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing. arch. Veronika Indrová
Spolupracovník
Ing. Michal Hamada
Adresa
Opatov
Pardubický kraj
Zahájení projektu
01/2018
Dokončení realizace
2019
Hodnotící zpráva poroty
Realizace haly ve východočeské obci Opatov se dostala při hodnocení staveb České ceny za architekturu odbornou porotou vysoko – až do poslední trojky. Spolu s rekonstrukcí rodinného domu v Jinonicích od stejných autorů a vítězem ceny se tak stavba stala reprezentantem toho nejlepšího, co v současné době česká architek­tura nabízí – jednoduchost, racionalitu, čistý koncept, to všechno postavené na opodstatně­né kontextualitě. Oceněným návrhem a jeho výslednou realizací je – ve výsledku – jednoduchý hospodářský ob­jekt údržby těžkých strojů agrovýroby na před­městí Opatova. Logoidní tvar (jako repetice v okolí již viděného, běžného), krásná, subtilní konstrukce jako podstata – kostra, nesoucí v sobě i na sobě otevřený program – vzduch, barvu a materiál s tímto spojený, jsou nejsilněj­šími atributy objektu. Hmotné stavby okolního prostředí se tak prací ateliéru vyabstrahovaly do objektu srovnatelné architektonické kvality. Jen vylepšeného, vyčištěného a fungujícího jako účelné zdůraznění podstaty. Velmi jedno­duchý program haly údržby se svým hygienic­kým zázemím se tímto přetavil do síly jednodu­chého výrazu, kvůli němuž se tento v soutěžích relativně neobvyklý typologický druh architek­tury dostal tak vysoko v hodnocení porotou. Krásný, zavětrovaný ocelový skelet, předsazený zateplený plášť z trapézového plechu, množství světla pronikajícího přes copilitové plochy fa­sády a světlíku, to vše se spolupodílelo na fi­nálním dojmu, který přináší něco tvarově i vizuálně známého, ale zároveň zcela nového. Čisté, jasné, přesvědčivé řešení obyčejného problému. Bez přehánění – je moc příjemné vi­dět bravurně zvládnuté banální zadání, nadřa­zení kvality výsledku nad běžné očekávání tím, že si autoři v počátku nepřipustili jeho význa­movou obyčejnost.
Popis projektu
Novostavba dílen, nacházející se v zemědělském areálu na okraji obce Opatov, je určena především pro servis a údržbu velkých zemědělských vozů a strojů. Součástí objektu je i zázemí pro zaměstnance celého areálu: sociální zařízení, šatny a denní místnost. Výraz dílen nese prvky původních okolních klasických zemědělských staveb (sedlová střecha, střešní světlík), zároveň je však hmotově přizpůsoben svému účelu. Opláštění z bílého trapézového plechu je obdobné jako opláštění sousední bioplynové stanice. Konstrukční prvek v podobě příhradové konstrukce vytváří výrazný lineární světlík v místě střešního hřebene. Světlík a boční prosklené fasády jsou navrženy v systému profilového průsvitného materiálu, u světlíku se tak částečně propisuje příhradová konstrukce.
English
Mapa