Přihlášená díla 2020

Atelier 111 architekti

Dílny Opatov

Kancelář
Atelier 111 architekti
U Studánky 18, 170 00 Praha 7
http://www.atelier111.cz/
Autoři
Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing. arch. Veronika Indrová
Spolupracovník
Ing. Michal Hamada
Adresa
Opatov
Pardubický kraj
Zahájení projektu
01/2018
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Novostavba dílen, nacházející se v zemědělském areálu na okraji obce Opatov, je určena především pro servis a údržbu velkých zemědělských vozů a strojů. Součástí objektu je i zázemí pro zaměstnance celého areálu: sociální zařízení, šatny a denní místnost. Výraz dílen nese prvky původních okolních klasických zemědělských staveb (sedlová střecha, střešní světlík), zároveň je však hmotově přizpůsoben svému účelu. Opláštění z bílého trapézového plechu je obdobné jako opláštění sousední bioplynové stanice. Konstrukční prvek v podobě příhradové konstrukce vytváří výrazný lineární světlík v místě střešního hřebene. Světlík a boční prosklené fasády jsou navrženy v systému profilového průsvitného materiálu, u světlíku se tak částečně propisuje příhradová konstrukce.
English
Mapa