Přihlášená díla 2020

HUA HUA

Dentální centrum Karolinum

Kancelář
HUA HUA
Porážka 2, Brno
http://www.huahua.cz/
Autor
Ing. arch. Václav Kocián
Spolupracovníci
Ing. Jakub Sekula, Ing. Jiří Kříž, Ing. arch. Martina Tkaczová
Adresa
Praha
Zahájení projektu
05/2015
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
V roce 2016 byla v Praze otevřena nová dentální klinika KAROLINUM z dílny HUA HUA Architects. Interiéry kliniky zaujaly místo v historickém Paláci Dlouhá v Praze na Starém Městě. Koncept návrhu vychází z kombinace požadované vizuální sterility a ladné křivky procházející celou dispozicí akcentované dichroickou fólií, která právě na zaoblených plochách dává vyniknout svému spektru barev. Základní barevnou paletu akcentů určilo spektrum barev dichroické fólie, převládající barvou je růžová. Při návrhu byl kladen důraz na detail. Technologická vyspělost dichroické fólie v kombinaci s historizujícím nábytkem demonstrují odkaz moderního soudobého interiéru na historii prostředí, ve kterém klinika nachází. Dentální centrum se nachází ve 2. NP, svým klientům nabízí 3 plně vybavené dentální ordinace, zubní laboratoř a veškeré potřebné technické i provozní zázemí. Logicky uspořádaná dispozice umožňuje jednoduchou orientaci v prostoru. Ordinace jsou jakožto klidové provozy situovány společně na jedné se zvou hlavních os. Laboratoř náročná na hluk je situována na konec druhé osy. Zóna pacienta a zóna personálu se v klinice oddělují nebo potkávají dle potřeby, členění je čitelné z dispozice. Středobodem kliniky je recepce s čekárnou. Personál využije laboratoře, RTG a OPG místnost, WC a místnost pro čištění zubů. Vrchní lékař má k dispozici kancelář a jednací místnost. Technologicky na vysoké úrovni je zařízena laboratoř, která je rozdělena na několik sekcí dle vykonávaných úkonů. Personál má k dispozici šatny, sociální zázemí, techniku a technologii, denní místnost. Klient se v Karolinu cítí příjemně a personál ocení logické provozní vazby.
Mapa