Přihlášená díla 2020

studio 519 s.r.o.

Čelákovice: rekonstrukce výpravní budovy a přilehlých prostor

Kancelář
studio 519 s.r.o.
Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Autoři
Bohumil Novotný, Radek Hegmon
Adresa
Čelákovice
Zahájení projektu
08/2017
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
V Čelákovicích jsme dostali možnost komplexně řešit nejen úpravu samotné výpravní budovy, ale i přilehlého okolí. Za důležitý úkol jsme považovali výtvarně sjednotit technologickou budovu, výpravní budovu a objekt někdejší restaurace. Bylo také potřeba zohlednit investorův požadavek na bezúdržbovost. U zastřešení nástupiště sousedícího s výpravní budovou jsme zachovali stávající konstrukci a opláštili jsme ji vysokotlakým laminátem kombinovaným s lakovanými ocelovými kazetami. Opláštili jsme také budovu s technickým zázemím i všechny viditelné technologické prvky. Dosáhli jsme tak vizuálního sjednocení celého prostoru. Technické funkce prozrazuje hnědá barva plášťů. Rádi do našich návrhů vnášíme lehkost a nadsázku. Také se snažíme tam, kde to jde, vsazovat do staveb dopravní infrastruktury zeleň. Tak vznikla základní výtvarná myšlenka pro čelákovické nádraží: stromořadí. Kmeny stromů tvoří nosné sloupy zastřešení a tvar korun určují geometrické tvary plátů opláštění. Lavičky pod stromy evokují posezení na návsi. Design mobiliáře dopravních staveb, který zde byl použit, pochází také ze studia 519, stejně jako mobiliář moderního bistra, které vzniklo na místě bývalé nádražní restaurace. Díky tomu, že jsme měli vliv i na podobu rekonstrukce historické výpravní budovy, působí celek harmonicky. Zastřešené prostory po stranách výpravní budovy bylo potřeba prosvětlit. Nebylo možné probourávat zdi, proto jsme se rozhodli k zadní stěně přisadit dvě vrstvy prosklených panelů se světelnými trubicemi. Původní grafika místního výtvarníka byla nahrazena grafickým ztvárněním železničního mostu v Čelákovicích. Parkování pro kola jsme vyřešili pomocí cyklověže, která vzhledově souzní s rekonstruovaným nádražím.
Mapa