Přihlášená díla 2020

PRO-STORY

Bytový dům v Radyňské ulici v Plzni

Kancelář
PRO-STORY
www.pro-story.cz
Autor
Ing.arch.Jiří Zábran
Spoluautor
Ing.Josef Houška
Adresa
Plzeň
Plzeňský kraj
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Bytový dům na Slovanech v Radyňské ulici nahradil dva demolované domy, které jsou však ve hmotě novostavby stále rozeznatelné. Při návrhu byl kladen důraz na se severní uliční fasádu, kam je orientovaná krytá pavlač a schodiště. Fasáda reflektuje důležité současné architektonické názory. Přísně pravidelný rytmus fasády tvoří děrované plechy z materiálu corten, jejichž patina je jasnou reakcí na barevné rekonstrukce a nevkusné imitace. Dům se nachází v části města, kde staré domy velmi trpí pod polystyrenovým obkladem a kde se vytrácí detail starých fasád. Jižní vnitrobloková fasáda domu je kontrastní k uliční fasádě a rozjasňuje svým optimismem pobytovou zahradu.
English
Mapa