Přihlášená díla 2020

PRO-STORY

Bytový dům na Sylvánu v Plzni

Kancelář
PRO-STORY
Autor
Ing. arch. Jiří Zábran
Spoluautor
Ing. arch. Patrik Novák
Spolupracovníci
Ing. Josef Houška, Petr Vávra
Adresa
Plzeň
Plzeňský kraj
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Bytový dům v Plzni na Sylvánu stojí na hranici posledních panelových domů a nižší, porevoluční výstavby. Soubor je tvořený L domem a věží. Výraz domu není založený na barevném řešení, ale na pravidelném rastru jednoduchých prvků a oken. Jedná se o reakci na barevné sídliště. Právě novodobá barevnost dosáhla v poslední době na sídlištích nevídaných rozměrů. Zadáním bylo navrhnout dům s velmi nízkým rozpočtem. Snahou na tomto domě bylo ukázat, že jde dosáhnout silného architektonického výrazu s použitím levných prvků. Tím pro nás byly prefabrikované balkony a vlnité průsvitné desky na lodžiích. Zvláštní péči jsme věnovali vnitrobloku. Navrhli jsme zde retenční nádrž a prostor pro vysoké stromy.
English
Mapa