Přihlášená díla 2020

PRO-STORY s.r.o.

Bytový dům na Sylvánu v Plzni

Kancelář
PRO-STORY s.r.o.
Autor
Ing.arch.Jiří Zábran
Spoluautor
Ing.arch.Patrik Novák
Spolupracovník
Ing.Josef Houška
Adresa
Plzeň
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Bytový dům v Plzni na Sylvánu stojí na hranici posledních panelových domů a nižší, porevoluční výstavby. Soubor je tvořený L domem a věží. Výraz domunení založený na barevném řešení, ale napravidelném rastru jednoduchých prvků a oken. Jedná se o reakci na barevné sídliště. Právě novodobá barevnost dosáhla v poslední době na sídlištích nevídaných rozměrů. Zadáním bylo, navrhnout dům s velmi nízkým rozpočtem. Snahou na tomto domě bylo ukázat, že jde dosáhnout silného architektonického výrazu s použitím levných prvků. Tím pro nás byly prefabrikované balkony a vlnité průsvitné desky na lodžiích. Zvláštní péči jsme věnovali vnitrobloku. Navrhli jsme zde retenční nádrž a prostor pro vysoké stromy.
Mapa