Přihlášená díla 2020

PRO-STORY

Bytový dům na Sylvánu v Plzni

Kancelář
PRO-STORY
Autor
Ing. arch. Jiří Zábran
Spoluautor
Ing. arch. Patrik Novák
Spolupracovníci
Ing. Josef Houška, Petr Vávra
Adresa
Plzeň
Plzeňský kraj
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Hodnotící zpráva poroty
Bytový dům Na Sylvánu v Plzni v plné míře naplňuje požadavky na stavbu vyváženou z hlediska užitné hodnoty, designu a nízkých provozních nákladů, a představuje tak jednu z plnohodnotných cest pro budoucí velké i menší stavební projekty. Úspora v pořizovacích nákladech nespočívá ve využití levných, nebo dokonce ošizených materiálů, ale naopak, jak je tomu zde, v použití vysoce funkčních a kvalitních konstrukčních prvků s důrazem na maximální životnost. Dům citlivě zapadá do svého okolí a díky čistému architektonickému řešení se stává dominantou v oblasti se starším panelovým sídlištěm a typickou porevoluční bytovou výstavbou. V jeho okolí našly místo vzrostlé stromy i retenční nádrž. Stavba je pro své oby­vatele nejen dobrou investicí, ale i příjemným a bezpečným místem k životu.
Popis projektu
Bytový dům v Plzni na Sylvánu stojí na hranici posledních panelových domů a nižší, porevoluční výstavby. Soubor je tvořený L domem a věží. Výraz domu není založený na barevném řešení, ale na pravidelném rastru jednoduchých prvků a oken. Jedná se o reakci na barevné sídliště. Právě novodobá barevnost dosáhla v poslední době na sídlištích nevídaných rozměrů. Zadáním bylo navrhnout dům s velmi nízkým rozpočtem. Snahou na tomto domě bylo ukázat, že jde dosáhnout silného architektonického výrazu s použitím levných prvků. Tím pro nás byly prefabrikované balkony a vlnité průsvitné desky na lodžiích. Zvláštní péči jsme věnovali vnitrobloku. Navrhli jsme zde retenční nádrž a prostor pro vysoké stromy.
English
Mapa