Přihlášená díla 2020

FACT

Autobusový dopravní terminál Strakonice

Kancelář
FACT
Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
www.fact.cz
Autoři
Ing. arch. Vladimír Krajíc, Ing. arch. Martin Křenek
Spolupracovníci
Ing. Luděk Němec, statika, Ing. František Stráský, doprava
Adresa
Strakonice
Jihočeský kraj
Zahájení projektu
5/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Mottem řešení je návrh moderního městského prostoru s preferencí bezpečného pohybu pěších v tomto prostoru i ve vazbě k okolní zástavbě. Umístění nového terminálu reaguje na požadavek vytvořit ve městě Strakonice moderní dopravní uzel s úzkou vazbou autobusového a železničního nádraží. Řešené území je limitováno především omezeným prostorem daným stávající zástavbou obchodního domu Billa a budovou nádraží ČD. Stávající průjezdná komunikace před nádražím je zrušena. Jsou vytvořeny dva zálivy s důsledným oddělením autobusové a individuální osobní dopravy. Pohyb cestujících je v bezpečném prostoru mezi zálivy včetně malého rozptylového náměstí se zelení. Rozdělení těchto zálivů potvrzuje objekt nového terminálu, umístěný kolmo k obchodnímu domu Billa v těsné návaznosti na budovu ČD. Vzniká tak uzavřený veřejný prostor s klidovým režimem pro chodce a cestující. Terminál zakládá charakteristický prvek pro území vymezené ulicemi Dopravní a Textiláků - tím je spojení dopravní a obchodní funkce těsnou vzájemnou vazbou. Řešení nového terminálu je pojato jako jednolitá hmota zastřešení usazená do vymezeného prostoru. Zastřešení zakrývá nástupiště autobusového nádraží, pěší pás pro chodce vedoucí do podchodu k nástupištím ČD, a zakrývá také prostor předjezdu K+R s manipulačním prostorem pro výstup a nástup cestujících. Pohyb cestujících je kompletně bezbarierový.
English
Mapa