Přihlášená díla 2020

Architektura 1

Ájurvédský Pavilon

Kancelář
Architektura 1
Pod svahem 867/6, 147 00 Praha 4 - Braník
www.architektura1.cz
Autor
MgA. Jakub Tejkl
Adresa
Resort Svatá Kateřina
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Resort Svatá Kateřina je obklopen hlubokými lesy. Pod korunami stromů, v mlází a mechu, se rozprostírají pole žulových kamenů rozmanitých tvarů a velikostí. Tato lokální danost byla s pokorou využita pro založení stavby. Na místě byla vytyčena modulová síť. V průsečících os bylo rozmístěno 105 monolitických kamenů tak, aby jejich vrcholy vytvořily ve zvlněném terénu rovinu. Na poli kamenů povstal dřevěný pavilon. Nosný skelet je složen ze svislých křížových sloupů a vodorovných překladů. Archaická kompozice sloupu a překladu tvoří vnitřní řád stavby, v němž je každý interval skeletové konstrukce svým vlastním středem. Motiv středu akcentují dva centrální prostory - atrium a sál s bazénem. Po obvodu pavilonu je navržena galerie, která poskytuje relaxujícím návštěvníkům výhledy do okolí. Tři strany pavilonu nabízejí tři odlišné scenérie - výhled do otevřené krajiny, blízkou zkušenost lesa a uzavřenou meditační zahradu. Předěl mezi interiérem a exteriérem pavilonu změkčuje textilní drapérie. Kromě stínění slouží jako opona, která, je-li zatažena, modeluje světelnou atmosféru vnitřního prostoru. Drapérie zároveň prostupuje pavilonem jako přirozený dělící prvek interiéru. Konstrukce vytváří prostorový řád s určitým psychologickým záměrem - pravidelné střídání sloupů a překladů při chůzi v pavilonu má navozovat pravidelné dýchání, uklidnění mysli a koncentraci k jednomu prostorovému ohnisku. Vizuální a psychologický účinek prostoru doplňují interiérové prvky, které kromě zraku stimulují i ostatní smysly. Očekává se, že se návštěvník bude stavby dotýkat, že bude dýchat vzduch prostoupený vůní olejů, že bude naslouchat tichu. Pavilon je navržen jako nástroj s přímými terapeutickými účinky, který prohlubuje smyslovou zkušenost a umocňuje tak účinky ajurvédských procedur.
Mapa