Přihlášená díla 2019

Atelier Labor 13, Atelier Flera

Zámek Mitrowicz

Kancelář
Atelier Labor 13
Dělnická 13, Praha 7
https://www.labor13.cz/
Atelier Flera
Kotevní 1277/2 Praha 5 150 00
www.flera.cz
Autoři
MgA. Albert Pražák, Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Aleš Janoušek
Spoluautor
Ing. arch. Jan Vojtěch
Spolupracovník
Ing. Anna Chomjaková
Adresa
Týn nad Vltavou
Zahájení projektu
5/2008
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Zámek Mitrowicz prošel náročnou desetiletou záchranou, kdy byl převzat v havarijním stavu, po povodních, narušenou statikou a desítky let bez údržby. Areál se nachází v Kolodějích nad Lužnicí nedaleko Týna nad Vltavou. Jedná se o převážně barokní areál jehož historie sahá až do poloviny 16. stol. Pro areál je charakteristické drobné měřítko a rozvolněná zástavba prostoupená parkem. Veřejný prostor areálu má přírodní, parkově upravený, charakter a nabízí kvalitní a atraktivní odpočinek. V parku bylo vysázeno více jak 10.000 sazenic a 30 stromů. Kvalita areálu spočívá nejen v architektuře samotné, ale i v bohaté malířské výzdobě zámku a přilehlé kaple. Přístup k rekonstrukci lze charakterizovat jako velmi tradiční a konzervativní. Vybrané budovy byly opraveny v duchu původního historického detailu, tvarosloví a tradičních materiálů. Významnou roli sehrála i přítomnost rozsáhlých nástěnných maleb v reprezentačních prostorách zámku a zámecké kapli, za jejichž úplnou záchranou, stojí nemalé úsilí investora. Moderní architektonické zásahy jsou téměř výhradně svázány s adaptací vybraných částí pro účely ubytování hostů a doprovodných aktivit. Volba kontrastně strohého architektonického výrazu zřetelně poukazuje na to, které části jsou historické a prošly rekonstrukcí a které jsou do objektu nově vsazeny. V historicky cenných prostorech zámeckých pokojů jsou nové prvky osazeny volně do prostoru. Odsazením od stěn jsme nechali co nejvíce vyniknout původním proporcím a prostorovému působení dotčených prostorů. Současně jsou tak minimalizovány stavební zásahy do historicky hodnotného zdiva. Ne nevýznamným objektem v areálu je torzo stodoly, které je živoucím reprezentantem původního rozsahu zámeckého dvorce. Nezastřešený prostor nabízí příjemné útočiště pro pořádání venkovních akcí.
Mapa