Přihlášená díla 2019

ASGK Design

Výstava Císařovna Marie Terezie na mincích a medailích

Kancelář
ASGK Design
Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7
http://www.asgk.cz
Autoři
Mgr. arch. Gabriela Kaprálová, Ing. arch. Monika Čurdová
Adresa
Praha
Zahájení projektu
08/2017
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
U příležitosti 300. výročí narození císařovny Marie Terezie byla v Galerii České spořitelny pořádána výstava na její počest. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout mince, papírové bankovky a medaile vydávané za období její vlády. Výstava nebyla pouze záležitostí pro numismatiky, ale i seznámením se se životem panovnice. Marie Terezie „císařovna“, „manželka“, „reformátorka“, „matka“, „vdova“, … Ústředním motivem se stala inspirace barokní dobou prodchnutou symetrií, kontrastem, dynamikou a symbolikou. Téměř symetrický výstavní prostor podpořil návrh hravou interpretací barokních zásad do současné podoby. Hlavními prvky se staly v prostoru plující průhledné kruhy, ve kterých byly umístěny exponáty. Výhodou použití plexiskla pro instalaci bylo nejen zachování vzdušnosti, ale zároveň důmyslný způsob, jak předvést cenné mince a medaile z líce i rubu. Volba tvaru kruhů, ani jejich umístění v prostoru nebylo náhodné. Sbíhající se instalace jsou příkladem vytvoření barokní iluze perspektivy pomocí prostorové zkratky, výstavní místnost tak působí delším dojmem směrem od vstupu. Digitálně potištěné kruhy byly zavěšeny na ocelových lankách a pro zvýšení stability „uzemněny“ olovnicí. Mírné chvění vznikající vířením vzduchu navozovalo atmosféru barokní nestálosti a vtahovalo návštěvníka do příběhu, stejně jako hra se světlem, kdy nasvícené kruhy vrhaly dynamické křivkové stíny na podlahu. Sledem historických událostí byl návštěvník provázen časovou osou, která byla součástí velkoformátových bannerů po obvodu místnosti. Zaoblení bannerů v rozích evokovalo půdorys barokní stavby. Exponáty mincí a medailí vázané k významným datům byly graficky spojeny od olovnice až k časové ose. Uprostřed kompozice v zadní části byly vybrané exponáty průběžně promítány. Celkový barokní ráz doplnily drobné dobové předměty ve vitrínách.
Mapa