Přihlášená díla 2019

IO Studio, s.r.o.

Vstupní prostory budovy CEMS Provozně ekonomické fakulty ČZU

Kancelář
IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1, 110 00
www.iostudio.cz
Autor
Ing.arch. Luka Križek
Spoluautor
Ing. Radek Bláha
Adresa
Praha
Zahájení projektu
03/2018
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Prostor o výměře 2000m2 se rozkládá na dvou podlažích budovy, jejíž polovina byla realizována před 10 lety a druhá byla dokončena v roce 2016. Koncept budovy byl již ve své době zastaralý. PEF ČZU si přála vytvořit atraktivní prostředí, které by se mohlo stát jedním z nástrojů, jak přilákat nové zájemce o studium. Dalším úkolem bylo prostor efektivněji využít, navýšit jeho kapacitu a rozdělit ho do více funkčních zon s různými typy mobiliáře sloužící studentům k různorodým aktivitám. V nejrušnější části lobby je navrženo osm sedacích boxů s interaktivními obrazovkami pro skupinovou edukaci. V pravé části od vstupu je umístěna nábytková vlna, nabízíející studentům prostor pro rychlé aktivity. Oboustraně za těmito zónami jsou umístěny dvě stávající schodiště propojující lobby s 2NP. Původně nevyužitý prostor pod schodištěm byl vhodný k umístění šatních skříněk. Na design skřínek jsme navázali novým obkladem schodiště, které se tak stalo dominantou foyer. Prostor je zateplený přítomností dřeva. Ve 2NP je ve střední části umístěn bufet. V pravé části prostoru se nachází nejklidnější část pro individuelní činnost. 1NP a 2NP jsou vizuelně propojeny pomocí dvou stropních světlíků. Díky původnímu rozměru světlíku přícházela fakulta o množství prakticky využitelného prostoru. Proto jsme rozšířili plochy ochozů na úkor zmenšení světlíků. Konstrukce zábradlí kolem nich slouží pro vynesení pracovní desky. Výrazně jsme tak navýšili kapacitu sezení. Nabytková sestava “koza“ je umístěna v prostoru na více místech. Konstrukce stolu je řešena pomocí dubových hranolů, které v úrovni nad hlavami studentů přechází do vodorovné hrazdy sloužící k umístění květin a v otevřeném prostoru vytvářejí vertikální předěly, které prostor dělí na jednotlivé zóny. Nábytek je doplněn celou řadou AV tech.. Informace se sděluji na digitálních nástěnkách. V nábytku jsou zabudované zásuvky, indukční nabíjecí stanice a sensory, přes které studenti mohou pomocí mobilní aplikace zjištovat aktuální obsazenost.
Mapa