Nominovaná díla 2019

Architektonická kancelář Gerö

Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně – Žabovřeskách

Kancelář
Architektonická kancelář Gerö
Žilkova 83
www.gero.cz
Autor
ing.arch. Jiří Gerö, Ph.D., D.P.E.A.
Adresa
Brno
Zahájení projektu
2014
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně – Žabovřeskách Původní přízemní malá tělocvična základní školy kapacitně nevyhovovala a byla ve špatném stavebně technickém stavu, proto bylo rozhodnuto o jejím odstranění a následné výstavbě nového víceúčelového tělovýchovného zařízení. Byla provedena demolice celého západního křídla budovy, čímž se uvolnilo místo pro nový objekt. Cílem projektu bylo vytvořit moderní školské zařízení pro rozvoj tělesné výchovy a sportu. Novostavba odpovídá soudobým standardům pro hřiště míčových her a pokrývá tělovýchovné potřeby 760 školních dětí základní školy Sirotkova v Brně. Stavba je využívána ve večerních hodinách i veřejností, a to formou pronájmu. Nové zařízení je jednoduchý ležatý kvádr na půdorysu obdélníka, který je prolomen pásovými hliníkovými okny. Fasáda je provětrávaná a je obložena vlákno cementovými deskami, které jsou kotvené na systémovém hliníkovém roštu. Jedná se o racionální, účelné architektonické řešení, které respektuje památkově chráněné secesní uliční fasády stávající školy z roku 1904. Ve II.PP se nachází posilovna, páteřní chodba s navazujícími místnostmi – šatny, sociální zařízení muži, nářaďovna a pohybový sál. V I.PP je vstupní prostor se schodištěm a výtahem, kabinet, vlastní převýšený prostor tělocvičny a nářaďovna. V I.NP jsou dvě nové učebny. Vzhledem k tomu, že se jedná o občanskou vybavenost, je stavba řešena bezbariérově. Hlavním nosným prvkem zastřešení tělocvičny jsou sedlové vazníky z lepeného lamelového dřeva s mělkou sedlovou střechu. Strop nad pohybovým sálem ve 2.pp je železobetonový kazetový. Obklady na stěnách ve sportovních sálech jsou překližkové, ve spodní části pak odpružené, čímž se zvyšuje bezpečnost při případném nárazu sportující osoby. Výstavba včetně osazování dřevěných lepených vazníků délky 17 m probíhala za plného provozu školy, ve stísněných prostorových podmínkách městské aglomerace s obtížným dopravním přístupem.
Mapa